strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
2046 12/06/2014 WZ głosowało na członków zarządu koła, który po wyborze ukonstytuował się we własnym gronie i ogłosił pełnione funkcje. Łowczy po pewnym czasie zrezygnował. Zwołano nadzwyczajne walne uzupełniające. Czy po uzupełnieniu składu zarząd ma prawo zmienić pełnione funkcje we własnym gronie?
2045 03/06/2014 Czy punkt zamieszczony w porządku obrad WZ przez Zarząd koła, dotyczący nieprzydzielania samców zwierzyny płowej w upoważnieniu do wykonywania polowania członkom niemacierzystym koła, jest zgodny ze statutem?
2044 21/05/2014 Po pomówieniu mnie o kłusownictwo przez łowczego i skarbnika koła zostałem ukarany bezpodstawnie i nieprawnie upomnieniem. Nie mogąc pogodzić się z tym faktem i obecnością takich osób w kole złożyłem po 19 latach członkostwa rezygnację. W wyniku późniejszych zdarzeń wokół pomówienia i dalszych poczynań łowczego i skarbnika, nie uzyskali oni wotum zaufania i zostali odwołani ze swoich funkcji. W obecnej sytuacji chciałbym powrócić do koła i złożyłem wniosek o uchylenie ustawy o skreśleniu mnie z listy członków koła. Czy ZK może zgodnie z prawem i Statutem uchylić taką uchwałę i wpisać mnie na listę członków koła? Czy ZK może nie żądać ode mnie wpisowego, skoro już raz wnosiłem wpisowe do tego koła i czy będzie to zgodne z prawem i Statutem?
2043 21/05/2014 Czy łowczy koła może wydać większą ilość odstrzałów niż ilość zaplanowanej do pozyskania zwierzyny?
2042 13/05/2014 Jaki akt prawny reguluje obecność cudzoziemca - jako osoby towarzyszącej- na polowaniu, zarówno indywidualnym jak i zbiorowym?
2041 13/05/2014 Czy koło łowieckie może wskazać kolegów myśliwych do szacowania szkód, którzy nie mają przeszkolenia w tym zakresie? Czy jest to zgodne z przepisami?
2040 30/04/2014 Łowczy koła, którego jestem członkiem powiedział, że każda upolowana zwierzyna przez myśliwego powinna być przewieziona do łowczego celem kontroli. Czy to jest zgodne z prawem łowieckim?
2039 07/04/2014 Na posiedzeniu ZK Łowczy składa na miesiąc przed WZ rezygnację z pełnionej funkcji. Czy są jakieś przeciwwskazania by ZK takiej rezygnacji nie przyjął?
2038 28/03/2014 Czy list przesłany do ZK, adresowany do WZ przez jednego z członków Koła zawierający pretensje do Łowczego Koła dot. "odstrzału" zobowiązuje ZK do umieszczenia tego problemu w porządku WZ , jego odczytania na WZ, czy pozostaje do dowolnej oceny członków Zarządu?
2037 21/03/2014 Właściciel lasu wybudował na swoim terenie "domek" na palach przypominający ambonę myśliwską. Czy wolno za jego zgodą polować z tego urządzenia? Dodać trzeba, że właściciel nie chce udostępniać tego urządzenia wszystkim myśliwym z naszego koła.
2036 21/03/2014 Złożyłem pismo do ZK z prośbą o rezygnację z funkcji sekretarza Koła, który to punkt ma być włączony do porządku obrad WZ. Co w przypadku, gdyby Walne nie zagłosowało za moją rezygnacją lub gdyby zagłosowało, a nie było chętnego kolegi na pełnienie tej funkcji, a ja chciałbym z tym dniem przestać pełnić tę funkcję?
2035 04/03/2014 Częściowy zwrot kosztów polowania uwzględniony w PIT 8C ma być ujęty z przychodu za rok kalendarzowy 2013 czy za rok gospodarczy 2013/14? W moim kole jest sytuacja, że otrzymujemy PIT8C z rocznym opóźnieniem. Czyli np: jak odstrzeliłem zwierzynę płową i oddałem na skup w 2012 r to pieniądze za zwrot kosztów polowania w wysokości 20% otrzymam w 2013 r a PIT 8C za zwrot kosztów polowania w 2014 r. Czy to jest zgodne z prawem?
2034 14/02/2014 Podczas WZ, w trybie par. 169 ust. 3 statutu PZŁ przeprowadzone było tajne głosowanie, które naruszył jeden z członków (do czego się jawnie przyznał), który wbrew woli osoby głosującej zapoznał się z treścią jego głosu. Czy jest to naruszenie statutu i należy wobec tej osoby podjąć działania przewidziane statutem PZŁ?
2033 12/02/2014 Zgodnie z par. 23 pkt.2-3 Regulaminu polowań wpisów w "książce ewidencji" mogą dokonywać także myśliwi upoważnieni. Czy myśliwy upoważniony może, wpisując rozpoczęcie polowania innych myśliwych jednocześnie w tym samym czasie wypisać ich z określeniem czasu do którego będą przebywać w określonym miejscu? Czy wpisu o zakończeniu polowania dokonuje osobiście polujący? Czy jest określone ilu myśliwych może wpisać tzw. upoważniony wpisując w tym samym czasie?
2032 11/02/2014 Czy kandydat do przyjęcia w poczet członków koła może zostać przyjęty przez Zarząd po uprzednim odpłatnym uczestniczeniu w polowaniach zbiorowych przez min. jeden sezon. Wysokość opłaty za każde polowanie ustala się na 50 zł!?
2031 28/01/2014 Jeżeli np. 1 stycznia ZK podjął uchwałę o skreśleniu członka koła z listy to kiedy uprawomocni się taka uchwała, czyli od kiedy tak naprawdę członek przestaje być członkiem koła?
2030 08/01/2014 Czy ZO może skierować na staż kandydata nie konsultując się z ZK do którego kieruje Kandydata?
2029 08/01/2014 Zarząd Koła zmienił termin planowanego polowania zbiorowego na kilka dni przed terminem nie powiadamiając wszystkich członków Koła tylko co niektórych pocztą pantoflową. 1. Czy Zarząd Koła może zmienić termin planowanego polowania zbiorowego i na ile dni wcześniej powinien powiadomić wszystkich członków koła o zmianie terminu polowania zbiorowego? 2. Jakie konsekwencje może ponieść Zarząd Koła za zmianę terminu polowania bez powiadomienia członków koła? 3. Czy w polowaniu zbiorowym koła razem mogą uczestniczyć myśliwi zagraniczni zorganizowani przez biuro polowań?
2028 08/01/2014 Oo kiedy polujemy z psami zbiorowo na dziki i jaki przepis to reguluje?
2027 26/11/2013 Wiadomym jest, że posiedzenie KR jest zwoływane przez Przewodniczącego KR oraz minimum dwóch członków KR jeśli komisja składa się z 3 kolegów. Czy jeśli posiedzenie zwołuje dwóch członków to Przewodniczący ma obowiązek pojawić się na posiedzeniu i brać w nim udział, czy może odmówić przyjazdu na takie posiedzenie? Jeśli ma obowiązek i nie pojawi się na posiedzeniu, to jakie konsekwencje mogą być wyciągnięte wobec Przewodniczącego?

poprzednia 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.