strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
02.02.2004Co może zjazd okręgowy

Wpłynęło ostatnio do serwisu pytanie, czy w wyniku uchwały okręgowego zjazdu PZŁ, ORŁ może nakazać obowiązkowej płatnej przez Koła prenumeraty czasopisma myśliwskiego dla 50% członków kół. Oczywiście nie może, co szerzej uzasadniono w odpowiedzi zamieszczonej w serwisie. Po opublikowaniu tej odpowiedzi, wpłynęły do serwisu dalsze przykłady podobnych uchwał, czy to obciążających obowiązkową składką każdego członka macierzystego w okręgu na budowę strzelnicy okręgowej, czy to dodatkową opłatą od koła na fundusz hodowlany okręgu.

Nie wyobrażam sobie, żeby wybrani przez nas koledzy w okręgach czy w zarządzie głównym, nie mieli świadomości braku podstaw prawnych takich uchwał. Oni przecież lepiej niż szeregowy członek Związku znają obowiązujące prawo, a poza tym mogą na codzień korzystać z porad i opinii prawnych. Wydaje mi się, że przyzwolenie na takie działanie bieże się z przekonania, że w takich przypadkach 'czyn uświęca środki'. Choć szczytne cele powinny być wyzwaniem dla całego Związku i dla poszczególnych jego okręgów, to jednak realizować je można tylko w pełnej zgodności z prawem.

Jeżeli zjazd krajowy lub zjazdy okręgowe stawiają zadania przezd kołami i organami związku, to muszą wskazać źródła finansowania tych przedsięwzięć. To może być zwiększona składka członkowska, co zastosowano w roku bieżącym dla wykupienia gruntu w Warszawie pod siedzibą ZG, to mogą być przychody z własnej działalności lub darowizny sponsorów. W żadnym jednak wypadku przerzucanie tych kosztów na koła łowieckie lub poszczególnych członków Związku nie może mieć miejsca. Chcieliśmy wszyscy żyć w państwie prawa, to stosujmy się do reguł, które ono wymusza.

Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.