strona główna forum dyskusyjne


Nieobowiązujący

Regulamin Wawrzynu Strzeleckiego
 1. "Wawrzyn Strzelecki" jest najwyższym wyróżnieniem zawodnika posiadającego, klasę mistrzowską, biorącego udział w cyklu zawodów strzeleckich, rozgrywanych corocznie w sześcioboju według "Prawideł strzelań myśliwskich w PZŁ"

 2. "Wawrzyn Strzelecki" można zdobywać wielokrotnie. O uzyskaniu jednego ze stopni (brązowy, srebrny, złoty, złoty z diamentem) decyduje suma trzech najlepszych wyników uzyskanych w zawodach centralnych, z tym że co najmniej jeden z tych wyników powinien być uzyskany w Mistrzostwach PZŁ w Klasie Mistrzowskiej, Krajowym Konkursie Kół Łowieckich, finale Ligi Strzeleckiej, lub spotkaniach eliminacyjnych Ligi.

 3. Zawodnik, który uzyska zgodnie z punktem 2:
  • od 1320/1500 do 1364/1500 punktów zdobywa brązowy Wawrzyn Strzelecki,
  • od 1365/1500 do 1409/1500 punktów zdobywa srebrny Wawrzyn Strzelecki,
  • od 1410/1500 do 1454/1500 punktów zdobywa złoty Wawrzyn Strzelecki,
  • co najmniej 1455/1500 punktów zdobywa złoty Wawrzyn Strzelecki z diamentem.

 4. Po zakończeniu cyklu zawodów i obliczeniu wyników Zarząd Główny PZŁ, biorąc pod uwagę opinie Komisji Strzeleckiej NRŁ i Kolegium Sędziowskiego przyznaje "Wawrzyny" w zależności od uzyskanych wyników.

 5. Wawrzyny Strzeleckie wręczane są zawodnikom na uroczystości otwarcia Mistrzostw PZŁ w Klasie Mistrzowskiej w roku następnym po zdobyciu. Zdobywca Wawrzynu uprawniony jest do noszenia odpowiedniej odznaki.

 6. Zdobywca Wawrzynu ma pierwszeństwo do brania udziału w zawodach centralnych, z tym że do udziału w Mistrzostwach PZŁ w Klasie Mistrzowskiej, poza trzyosobowymi zespołami reprezentującymi okręgi, mają pierwszeństwo wyłącznie zdobywcy złotego oraz złotego z diamentem Wawrzynu Strzeleckiego.
Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.