strona główna forum dyskusyjne

 

Portal lowiecki.pl proponuje zagadkę logiczną, której rozwiązanie jest rejestrowane na serwerze. Osoby, które rozwiążą ją poprawnie zostaną dopisane do listy potrafiących tę zagadkę rozwiązać.

W zagadce pierwszej należy wybrać prawidłowe odpowiedzi w okienkach poniżej i kliknąć na przycisku sprawdzenia. Jeżeli wybór odpowiedzi będzie prawidłowy, pokaże sie możliwość przesłania swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Podając odpowiedzi nieprawidłowe otrzymywać się będzie propozycje dalszych prób. Początek konkursu: 21/12/2001 godz. 16:00.

Pierwsze poprawne rozwiązanie nadeszło w dniu 22/12/2001 od kolegi Dariusza Kowalczyka, a drugie od prezesa KŁ Łoś w Gostyninie Bogusława Bauera w dniu 4/01/2002. Trzecie i czwarte poprawne rozwiązanie nadeszły od kolegów Bogusława Suchodolskiego i Piotra Frieda w dniach 12 i 14 lutego 2002, piąte w dniu 20/02/2002 od Janusza Malczewskiego z KŁ Hubertus w Warszawie i szóste od kolegi Kamila Tyborskiego w dniu 23/02/2002. W marcu dwa prawidłowe rozwiązania przesłali w dniu 23/03/2002 Bartłomiej Wójcik i Anna Maciuszek, a w kwietniu Agnieszka Krasucka dnia 14/04/2002 i Andrzej Jastrzębski dnia 21/04/2002. W maju kolega Paweł Zięba w dniu 27/05/2002. Za to na Dzień Dziecka przyszło rozwiązanie od jednego z najmłodszch członków PZŁ, młodej Diany Dominiki Błaszczyk, która tydzień wcześniej zdała egzaminy do PZŁ, ale na broń ze względu na wiek musi jeszcze trochę poczekać. Dwa następne poprawne rozwiązania w czerwcu przysłali Witold Giżyński i Magda Hinc. W lipcu poprawne rozwiązanie przesłali koledzy: Paweł Konopacki, Staniław Mączewski, Kazimierz Zalewski i Maciej Pypłacz. Pierwszym w sierpniu był kolega Paweł Gawron, a następnie koledzy Dariusz Mikszto, Mirosław Kawecki i Tomasz Kotarba. We wrześniu poprawnie rozwiązali zagadkę Piotr Korczak, Arkadiusz Pohl, Krzysztof Czyszewski i kolega o pseudonimie jakub.bin. W październiku były cztery prawidłowe odpowiedź, którą przysłali Maurycy Nastaj, Paulina Dzięcioł, Bogusław Mielecki i Karol Wawrzyniak. Pierwszą prawidłową odpowiedź w listopadzie przysłał Paweł Kukiełka, a następnie Krzysztof Łobodziński, Karol K., Aleksandra Wilhelm i Jerzy Ircha. W grudniu pierwszy poprawne rozwiązanie przysłał Janusz Siwiaszczyk, następnie Stanisław Kowalczyk, Łukasz Siwiaszczyk, Marcin chyba z Niemiec, Marek Bartosiński i Krzysztof Tyliński. W sumie przez 12 miesięcy zebrało się 41 poprawnych rozwiązań.

Pierwsze poprawne rozwiązanie w nowym roku 2003 przysłał Bartłomiej Pogłódek, a następne w styczniu Piotr Tabor, Konrad Tomków, Adam Cudny, Robert Burzyński i Alina Drzymala, a w lutym Tomasz Pieniążek, Bogusław Bryczkowski, Paweł Kostecki, Janusz Steier, Krzysztof Legocki i Kamil Ludwicki. W marcu otrzymaliśmy rozwiązania od Piotra Abramowicza, Marcina Majewicza, Przemysława Skiby, Bożeny Butryn, Magdy Nowackiej i Michała Wieczorka. Rozwiązania w kwietniu wpłynęły od Mariana, Huberta Podolca, Bartosza Lewandowskiego, Krzysztofa Burghardta, Katarzyny Sobolewskiej, Marleny Świtek, Pauliny Gientka, Łukasza Zbroja i Agnieszki Wójcik. W maju rozwiązania nadesłali: Mac Berger, Robert Zalewski, Tomek Brzeski, Tomek & Robert, Ludomir Wadas, Thomas Nistelrooy, Jacek Gebczyński, Waldemar Hawrot, Jan Serce i Dominika Binkowska. W czerwcu, pierwszą osobą, która nadesłała poprawną odpowiedź była Monika Stelmasiewicz, a następna nadeszła od Damiana Greli i Pawła Tetycha. W lipcu prawidłowe odpowiedzi przysłali: Michał Galas, Krzysztof Kamiński, Artur Burza, Mirosław Ignaczak, Michał Kaczmarek, Bartosz Waleska i Tomasz Patyk. Pierwsze poprawne odpowiedzi w sierpniu przyszły od Bartosza Lewandowskiego, Michała Idczaka, Lukasa oraz Radosława Sytego. We wrześniu otrzymaliśmy rozwiązania od Marcina Ludwickiego, Macieja W. Szymańskiego, Pawła Kamieńczuka i Kacpra Woźniaka. W październiku prawidłowo odpowiedzieli: Konrad Paśnicki, Dorota Luboń, MaryJan, Marcelina Czerw, Malgorzata Kang, Mariusz Góral, Adam Szuster i Filips. W listopadzie jako pierwsza poprawną odpowiedź przysłała Anna Gąsior. Następne nadeszły od Barbary Pileckiej, Ryszarda Brulińskiego, Ewy Zahajkiewicz, MIchala, Bora i Jana Billing. W grudniu poprawnie rozwiązali zagadkę Aleksander Wegner, Maciej Budny, Agnieszka Krzyżaniak, Maciej Miros, Tomasz Szymczyk, Mateusz Janicki i Arcisz.

W styczniu 2004 r. pierwsze poprawne rozwiązanie przysłał Arkadiusz Zuber, a następne otrzymaliśmy od Kamila Ludwickiego. W lutym poprawne odpowiedzi otrzymaliśmy od Bożeny Klejne, Zbigniewa Antonia, Julii Morow, Tomasza Milika, Tomasza Tyrki i Marcina. W marcu: od Marka Łupińskiego, Jarosława Olejarza, Tomasza Okonia, Jakuba Króla, Czarka, Michała Tyrały i Jana Dasiewicza. W kwietniu pierwsze prawidłowe rozwiązanie przysłał Wiesław Skarżynski, a następne Dorota Żołądek z Niemiec, Samuel Tkaczyk i Jacek Wilczek. W maju odpowiedź nadeszły od Jędrzeja Tomczaka, Olgierda Sokołowskiego, Jacka Cholewińskiego, Macieja Pausia, Grzegorza Duchnowskiego i Roberta Gugulskiego. Pierwsze poprawne odpowiedźi w czerwcu nadeszły od Agaty Apostołowicz i Krystyny Czarnockiej, a następne od Grzegorza Świderskiego. W lipcu rozwiązania nadeszły od Michała Zalewskiego, Bogny Kałaska, Tomasza Belowskiego, Izabeli Zawojskiej, Przemka Pardeli oraz jubileuszowe 150-te od Macieja Arcimowicza. Następne przyszły od Tomaszka, Michała Pieńkowskiego i ostatnie w lipcu od Marka Boncola. Pierwsze rozwiązanie w sierpniu od Łukasza Dyrda, a następne od Łukasza Pluto, Kamila Kulejewskiego i Alicji Janikowicz. We wrześniu pierwsze prawidłowe rozwiązania przysłał Robert Wolski, a następnie Krystyna oraz Marcin Motak. Dalej we wrześniu otrzymalismy rozwiązania od Małgorzaty J. Z., Katarzyny P., Wojciecha Damsa, Damiana Śmiałka, Agnieszki Poławskiej, Jacka Kowalskiego, Łukasza Sokolowskiego, Marty Florkiewicz, Krzysztofa Jankowskiego, Dagmary Bejgier, Małgorzaty Malinowskiej i Radka Legierskiego. Pierwsze poprawne rozwiązanie w październiku przysłał Michał Proć, a dalej Rafał Syrocki, Michał Sydorowicz, Bożena Wengrzyk, Monika Miedziarek, Dominik Kordula, Justyna Sielska, Wojciech Cichoń, Jacek Dzwonik, Adam Szymański, Patrycja Mazurek i ostatnie Robert Kruk. Pierwsze poprawne rozwiązania w listopadzie nadeszły od Arkadiusza Gendka, RoadRunner'a i Asi Poczwardowskiej, a dalsze od Tomasza Dudzińskiego, Andrzeja Łukańskiego, Piotra Zajączkowskiego, Magdaleny Dziedzic, Anna Mitury, Andrzeja Skrzypca, Łukasza Smolnika, Jarosława Jankowskiego i ostatnia w tym miesiącu od Karoliny Jabłońskiej. W grudniu pierwsze rozwiązania nadesłali: Szymon Cisowski, Iwona Dębczak, Michał Karpik i jubileuszowe, bo dwusetne Wojciech Kisielewski i ostatnie w grudniu przyszło od Stanisława Cichonia.

W styczniu 2005 pierwsze rozwiązanie przysłał Zbigniew Malik, a następne Zenon Bednarz, Kasia K8, Bogusław Pernak, Wojciech Szyrner, Andrzej Właszczuk, Karol Wojciechowski, Anna Rolińska i Paulina Rudzka, a ostatnie w styczniu przyszło od Aldony i Wiesława Słupińskich.
W lutym pierwsze poprawne rozwiązanie przysłał Marcin Grzesiuk, a następne Ewa Pawłowicz, Iwona Bogusz, Marcin Pankowski i Joanna, a następne Marek Bublej, Malwinka Mieleniak, Dawid Chełstowski, Bogna Kałaska i ostatnie w lutym Mateusz Nowinowski.
W marcu pierwsze poprawne rozwiązanie przysłał Jarosław Szlufik, a następnie Wojciech Nadolny, Marek Luzar, Mateusz Mensfeld, anonim ze Swadzimia, Tomasz Bocian, Kinga Idzik, Marek Holubowski i shadow. Ostatnie w marcu przysłali Marek & Adam oraz Mara Parzuch.
W kwietniu pierwsze poprawne rozwiązanie przysłali Michał Rogóż, Mateusz Kolano, Robert Dzieniszewski i Grzegorz Skrzypczak. Następne przysłał Piotr Skotnicki, Waldemar Grabowski, Katarzyna Krakowiak i Maciej Kwiatkowski.
W maju otrzymaliśmy tylko jedno poprawne rozwiązanie od Kamila Millera, a w czerwcu wpłynęły od Tomasza Mysłek, Kamila Kozaka, Wojciecha Otulaka, Karola Grzywacza, Jarosława Schroedera, Ignacego Stawickiego, Huberta Czerwińskiego, Moniki Jałoszyńskiej, Izabeli Kuś, Beaty Sendal-Gońda, Adama Janika, Marcina Hącia, Doroty Rojek i Andrzeja Asienkiewicza.
Pierwszymi w lipcu byli Jan Mazurek i Artur Cudyk, a następnymi Igor Szczupakowski, Dawid Rycaj, Bartosz Wojciechowski, Adam Karp, Robert Ławniczak, Katarzyna Kotowicz, Natalia Bednarz, Emilia Godlewska i Bogdan Cisak.
W sierpniu pierwsze poprawne rozwiązanie przysłał Przemysław Boczek, a następne Wojciech Chmielowski, Wiesław Chajec, Szymon Cisowski i Tomek Karwowski, a ostatnie Tomasz Kania.
Pierwsze poprawne rozwiązanie we wrześniu przysłał Krzysztof Sawicki, a następne Tomasz Gawdzik, Mirosława Sikora, Łukasz Biskupski, Jarosław Serek, Martyna Jakubiak, Ireneusz Czana i Adrian Libner.
W paździeniku nadeszło jedno rozwiązanie od Marcina Waszkiewicza, a drugie od Marcina Koperskiego. Następne dwa przyszły od Łukasza Kwolika i Mateusza Irchy.
W listopadzie otrzymaliśmy poprawne odpowiedzi od Izy i Grzegorza Prejznerów, Tomka Wojtala, Marty Kownackiej, Jarosława Grabowicza, Leszka Macioszka, Moniki Nawer, Marka Doroszkiewicza, Mirosława Pańczyka, Mateusza, Anny Budziszewskiej, Dariusza Gollusa, Beaty Gawrychowskiej i Ewy Lis.
W grudniu otrzymaliśmy już poprawne rozwiązania od Kasi Budziszewskiej i Sebastian Stachowiaka, który nadesłał 300-setne rozwiązanie od początku konkursu. Następne przysłali Piotr Bober, Hubert Warda, Przemysław Zając, Maciej Miros, Tomasz Lasota, Jacek Pawlik, Gracjan Szulc, Bartek Kuta, Konrad Gać, Łukasz Kucharski, Snear, Oktawian Slosarz, Yasio Baszczok, Marcin Napora, Bartosz Mazur, Janusz Andrzejczak, Adam Szastok, Wojtek Kania, Karol Wiatr, Wojtek Pysiewicz, Adam O., Damian Gmerek, Krzysztof Słowik, Michał Pierściński i Paulina Wójcik.

Pierwsze rozwiązania w nowym 2006 roku nadesłali Radek Mostowski i forumowicz ajwa. Następne przysłali Michał Paszczyk, Marek Salyga, Dawid Per, Bartosz Gregorek, dziki, Dariusz Dzięgielewski, Marysia Hoffmann i Kasia Góral.
W lutym otrzymaliśmy poprawne rozwiązania od Roberta Góreckiego, Basi Koch, Andrzeja Adamca, Wiesława Nitki, Damiana Borejki, Dominika Bąka, Michała G., Gracjana Lenarta, Piotra Żaka, Małgorzatki, John'a Malkovich'a, Grzegorza Nieciąga, Dawida Zdziebłowskiego, Artura Tarasewicza, Mirosławs Zioło, Łukasza Gwozdowskiego, Pawła Pogorzelskiego, Jarosława Karkuszewskiego, Jacka Stasiaka, Łukasza Czyża, Rafała Krzeszowca i Wojciecha Zdziebło.
W marcu poprawne rozwiązania przysłali nam Michał Regiel, junior, Szymon Katarzynski, Patrycja Krogul, Bartłomiej Perwenis, Michał Gorzycki, Jakub Patryn, Justyna Rafalska, jeep, Ania, Mariusz Hoszko, Rafał Wleklik, Michał Maculewicz, Justyna Janik, Halina Jemiołek i Zbigniew Ziarnik.
W kwietniu poprawne rozwiązania przysłali nam Olivia Turczyn, Jacek Dudziak, Róża Brytan, Piotr Watola, Piotr Mroczek, Marek Panter, Mariola Madalińska, Krzysztof Baranowski, Józef Katarzyński, Marcin Jazienicki, Błażej Smura, Agata Gajewicz i ostatnie Andrzej Jakubowski.
W maju poprawne rozwiązania przysłali nam Michał Sejud, Grzegorz Marszałek, Krzysztof Pawelczyk, Halina, Barbara Suska i Aleksander P.
W czerwcu otrztymaliśmy poprawne rozwiązania od Marcina Obiegałko, Tomasza Krajewskiego i Daniela Wacha,
W lipcu otrzymaliśmy tylko jedno poprawne rozwiązanie od Artura Smagi.
W sierpniu pierwsze rozwiąznie przyszło od Jędrzeja Rataja, a następne Artur Hoffmann, Olek Pawelczyk, Piotr Gontarski, Piotr Bartha, Marcin Rowicki i Mirek Burzyński.
We wrześniu otrzymaliśmy prawidłowe rozwiązania od Leszka Konopki, Mariusza Liszewskiego, Alicji Puk, Ewa Smykowska i Andrzej Wasilewski.
W paździeniku pierwsze poprawne rozwiązanie nadeszło od Piotrka Lubonia, a następne przysłali Mariola Bryk, Sebastian Łyjak, Adama Sobczak, Sylwia Chojnowska oraz wspólnie Marta Behrendt i Paweł Sydorowicz oraz Marcin Brzozowski i Anna Brzozowska, Ada Łobożewicz, Michał Ludwikowski i Marcin Mirowski.
W listopadzie otrzymaliśmy poprawne odpowiedzi od Katarzyny Marczak, Pauliny Tałaj, Agnieszki Obiegałko-Januszewskiej, Marty Obiegałko, Ewy Mroczek, Tomasza Gadowskiego, Artura Łukasiak, Tomasza Janika, Marcina Wysokowskiego, Andrzeja Gorgonia, Bartosza Proroka, Waldemara Szostaka, Jakuba Werysa, Moniki Nawrockiej, a ostatnie w tym miesiącu przysłała Elena Lisovscaia.
W grudniu pierwsze poprawne rozwiązanie przysłał Roman Iwicki, a następnie Piotr Mroczek, Marek Poziemski, Ola i Kasia Krzemińskie, Rafał Kania i Agata Kozioł, a ostatnie Dorota Karalus.

Pierwsze rozwiązania w nowym 2007 roku nadesłał Maciej Pietrzak. Następne przysłali Zbigniew Niedziałek, Tadeusz Marszałek, Michał Dąbrowski, Paweł Nowakowski i Rafał Życzkowski, a następne Krzysztof Bugajny, Michał Wadas, Dariusz Krzemień, Krzysztof Berdel, Wiesław Daktera, Sylwia i Maciej Mantaj, Rafał Tomas, Marek Nowak i Anna Bukowska.
W lutym poprawne rozwiązania przysłali Roman Juściński, Agnieszka Stanko, Ania Obiegałko, Justyna Sokołowska, Mikołaj Lutkiewicz, Krzysztof Święcki, Michał Pilc, Monika Kowalczyk, Jerzy Jochan, Łukasz Kesler i Grzegorz Pilarski.
W marcu poprawne rozwiązania przysłali Łukasz Zieliński, Daniel Całka, Tomasz Dąbrowski, Patrycja Czyżewska, Dawid Adamczyk, Małgorzata Felisiak, Jarosław Ustianowski, Szymon Łoński, Anna Lipińska, Radosław Kalisz, Adam Selerski, Zbyszek Kozioł, Bożenka Chodyczko, Marta Obiegałko, Rafał Januszewski, Wiesław Stawarz, Arleta Kułaczkowska i Maciej Kułaczkowski.
W kwietniu poprawne rozwiązania przysłał Bartosz Urbanec, Marcin Szczepaniak, Robert Majchrzak i Bartosz Belgrau.
W maju poprawne rozwiązania przysłali Rafał Lech, Jerzy Doroszuk, Martusia Obiegałko, Wanda Wandachowicz, Edyta Dziachan, Hubert Szczypiński, Piotr Łączyńskii Anita Ciepielewska.
Pierwsze rozwiązanie w czerwcu nadesłała Jolanta Kamińska-Borak, a następne Dariusz Rzepka, Michał Kwieciński, Zbigniew Papierz, Mateusz Kowalke, Judyta Socha, Wojciech Socha, Dominika Socha, Alicja Walczak, Jan Słowiński, dika, Bartłomiej Boncol, Anna Mensfeld i Anna Maria Magdalena Menia oraz Jarosław Wyrobek.
W lipcu poprawne rozwiązania przysłali Dariusz Kowalczyk, Maciej Orczyk, Tadeusz Dyakowski, Jerzy Pieścikowski, Radosław Cieniawski, Mariola Parczyńska, pansay, Fryderyk Walicht, Miłosz Karczewski, Hubert Codrow, Katarzyna Marcinowska Emil Partyka i Aleksander Sado.
Pierwsze rozwiązanie w sierpniu nadesłał Daniel Wielgosz, a następne Magdalena Jałowska, Ewa Pawluk, Marcin Ruciński i Artur Smoleń.
We wrześniu prawidłowe rozwiązania przysłali Mirosława Smura, Grzegorz Kasino oraz Anita Górecka.
W paździeniku pierwsze poprawne rozwiązania nadeszło od Michała Sikorskiego i Wiesława Sydorowicza, a następne nadeałali R.Kasalik, Maciej Zduniak, Mirosław Powalski, Mariusz Zieliński, Grzegorz Myć, Jola Rutkowska, Władysław Durlak, Tomasz Cichoń i Kamil Niedziałek.
W listopadzie prawidłowe rozwiązania przysłali Nikodem Kaleta, Michał Fechner, Krzysztof Koczab, Marek Kuczyński, Krzysztof Gnat, Patrycjusz Gaweł, Emilian Dzik, Justyna Wojtkowiak, A.A. Papierz, Krzysztof Szlachta, Marcin Skrzek, Ania Wiśniewska, Joanna Kozłowska, Waldemar Gajda i Adam Słowik.
Pierwsze rozwiązanie w grudniu nadesłał August Kottowicz, a następne Dariusz Poźniak, Paweł Formela, Leszek Pestrycowski, Daniel Blar i Rafał Sikora.

Nowy rok 2008 naszej zagadki rozpoczęła Joanna Spychała już 1 stycznia, a następne rozwiązanie w styczniu przysłali Michał Hyz, Tomek, Paweł Gogół, Małgorzata Krokowska, Robert Wasilewski, Paulina Wartecka, Hubert Wojtkowiak i Dawid Woniak.
W lutym otrzymaliśmy poprawne rozwiązania od Magdaleny Mutryn, Mateusza Grabowskiego, Marcina Łaskarzewskiego, Karoliny Włodarczyk, Andrzeja Tabora, Marka i Jacka Kujawskich, Moniki Michalak i Macieja Fedosza.
W marcu poprawne rozwiązania przysłali Gosia Flak, Ola Zmarzły, Jaromir Żegliński, Maria Malcharek, Kinga (Malcharek) Leszczyk, Diana Szwec i ostatnie Kaja.
W kwietniu poprawne rozwiązania przysłali Tomasz Nowak, Teresa Zozula, Przemysław Świercz, Artur Barczyk, Leszek Mateja, Karolina Maślanka, Szymon Gołyźniak, Tymoteusz Niemiec, Andrzej Dragan i Andrzej Gołyźniak.
W maju poprawne rozwiązanie przysłali Grzegorz Łazorko i Hubert Paśko.
Jedyne rozwiązanie w czerwcu nadesłał Jacek Żygalski, a następne w lipcu Roszko Marek i Justyna Sielska.
W lipcu nie nadesłano ani jednego poprawnego rozwiązania, a w sierpniu otrzymaliśmy tylko jedno rozwiązania od Sylwii Harlejczyk.
We wrześniu rozwiązania poprawne przysłali Radosław Kierznowski, Tomasz Jasiński, Sławomir Smyl, Małgorzta Legacka, Sebastian Dąbski i Marcin Wantoch Rekowski.
W paździeniku pierwsze poprawne rozwiązania nadeszło od Krzysztof Janczak, a następne od Wojciech Szafnicki, Marceliny Homętowskiej, Anity Latała, Pauliny Grzmil, Marka Stańczaka, Przemka Stańczaka, Elżbiety Redlin i Dominiki Lempy.
W listopadzie prawidłowe rozwiązania przysłali Henryk Smyl, Marcin Madejczyk, Wojciech Foltyn, Iwona Jachnik i Mariola Szot.
Pierwsze rozwiązanie w grudniu nadesłał Michał Kiełsznia, a następne Ewelina Chęć, Karol Kowalczyk, Mariusz Kotlarski, Tomasz Kiełsznia, Krzysztof Paraciej, Mateusz Owczarek, Michał Dzwonek, Robert Mechocki, Ania Mechocka, Grzegorz Kaźmierczak i Adam Kosmalski.

Nowy rok 2009 rozpoczęł rozwiązaniem Jarek Kret, a następne przysłali Kamil Świadek, Bogdan Pieńkowski, Jakub Gawron, Wiesław Pankowski, Tomasz Paszkowski, Kamil Płonka, Michał Matera, Angelika Bretes i Marek Kalinowski.
W lutym poprawne rozwiązania przysłali Tomasza Tadla, Hubert Gazdowski, Piotr Sawczuk, Jakub Sokołowski i Izabela Motylinska.
W marcu poprawne rozwiązania przysłali Przemek Motylinski, Katarzyna Pruszkowska, Anna Pańkowska, Kornelia Poloczek, HASAH, Ireneusz Wiśniewski, Maciek Cios, Jakub Bin, Monika Kokocińska, Paweł Świderski i Michał Lichowid "Zwierzu".
W kwietniu poprawne rozwiązania przysłali Katarzyna Dzwonkowska, Jimmy Kelly, Wiesław Hawrylak, Przemysław Chołko, Wojtek P., Tomek Kozik, Adam Sygacz, Weronika Bąk, Bolek Domaradzki i Andrzej Rumiński.
W maju poprawne rozwiązanie przysłali Łukasz Soroko, Tomasz Jakubowski, Jan Mandecki, Grzegorz Der, Karolina Grześkowiak, Dawid Gliwa, Katarzyna Kołodziejczyk, Kamila Pejas, Anna Dąbrowska-Banach, Piotr Przybyszewski, Mariusz Z., Michał Œmiałkowski, Andrzej Starościak, maadga, Joanna G., Agnieszka Kobus, Patryk Gontarski, Iwona Tekla, Anna Karasek, Sylwia Kukuczka, Beata Bola, Aneta Olszewska, Piotr Majdanik, Maria Maślak, Jadwiga Wiszka, Paulina Cylwik i Maciej Kozak.
Pierwsze rozwiązanie w czerwcu nadesłał Kazimierz Bosak, a następne Arkadiusz Zych, Agnieszka Adamiec, Hanna W-Ł, Ewa Drabińska, Marlena Anonim, Michał Sorgowicki, Ewa Więckowska, Hubert Bosak. Justyna Ebbesen i Hubert Jachimowski.
W lipcu poprawne rozwiązania przysłali Katarina , Marcin Zień, Łukasz Nowogrodzki, Paweł Sobala i Aleksandra Kurtz.
Pierwsze rozwiązanie w sierpniu nadesłał Paweł Czerski, a następne Martyna Dados, Radosław Zarębski, Krystian Konkol, Tomasz Kuchciak i Artur Myszkowski.
We wrześniu rozwiązania poprawne przysłał Janusz Czyż, Marek Jezierski i Mateusz Weryszko.
W paździeniku nadeszły rozwiązania od Leszka Kapłona, Daniela Szpila, Adrianny Warzechy i Karoliny Piłat.
Pierwsze rozwiązanie w listopadzie przysłał Maciej Durski, a następne Krzysztof Budzinski, Radek Karlikowski, Patryk Pierończyk, Paweł Stahnke, Karolina Pietrzak, Krzysztof Sulima, Tomasz Fica i Rafał Bujok.
W grudniu pierwsze poprawne rozwiązanie przysłała Anna Tomczak, a następne Michał Soberka, Beata Janeczko, Maciej Kasiński i Krystian Szczepankiewicz.

Nowy rok 2010 rozpoczął poprawnym rozwiązaniem Mateusz Kowalek, a następne przysłał Adrian Czarnasiak, Andrzej Stempniak, Waldemar Dobryłko, Michał Jarosz, Anita Zuba, Marcin Urbański, Lidia Gałka, Marcin Urbański, Marcin Kantorosinski, Kamil Niedzielski, Kamil Korol i ostatnie Anna Musierowicz.
W lutym poprawne rozwiązania przysłali Piotr Marut i Adam Radkiewicz, a następne Damian Kostyra, Paweł Siemak, Andrzej Klinowski i Mariusz Budny.
W marcu poprawne rozwiązania przysłali Justyna Bańkowska, Kamil Tabaka, Kamila Odyniec, R.Z., Damian Więcaszek, Damian Nycz, Jacek Kittel, Piotr Krzyżański i Michał Szypuła.
W kwietniu poprawne rozwiązania przysłali Rafał Wolanowski i Paweł Macho.
W maju poprawne rozwiązanie przysłał Bogdan Pełdiak i Paweł Polewaczyk.
Pierwsze i jedyne rozwiązanie w czerwcu nadesłał Józef Błaszczyk.
W lipcu nie przysłano żadnego rozwiązania, a sierpniu nadeszły trzy, które przysłali Dawid Wąsik, Witold Giżyński i Magdalena grupa.
We wrześniu poprawne rozwiązanie przysłał Radosław Pałka.
W paździeniku poprawne rozwiązania przysłali Andrzej Szarpak, Grzegorz Zysek, Piotr Kopeć, Paulina Miedzianko, Paweł Osocki, Małgorzata Broś, Bogdan Dudek, Michał Bukowski i Olga Olszewska.
Jedyne rozwiązanie w listopadzie przysłał Marek Kurzawa.
W grudniu poprawne rozwiązanie przysłali Piotr Albertowski i Krzysztof Fiks.

Nowy rok 2011 rozpoczęł poprawnym rozwiązaniem Marek Daniluk, a następne w styczniu przysłali Zbigniew Zomer, Bartosz Markowski, Igor i Robert Burdalscy, Natalia Nidzgorska, Paweł Macho, Magdalena Kołodziej, swider, Marcin Żaczek, Piotr Sosiński i Krzysztof Hulewicz, który przysłał 800-setne poprawne rozwiązanie.
W lutym poprawne rozwiązania przysłali Grzegorz Ceremuga, Marcin Krzesiński, Arkadiusz Kuźmiński, Wojciech C. i Artur Towara.
W marcu poprawne rozwiązania przysłali Michał Wiśniewski, Krzysztof Słowikowski i Janusz Niebrzydowski oraz bajron.
W kwietniu pierwsze poprawne rozwiązania przysłał anonim.
Dopiero we wrześniu prZysłano kolejne poprawne rozwiązanie. Pierwsze przysłał Damian Chaliński, a kolejne Ateris Trien, Walenty Skrzypczak, Maciej Bąk, Rafał Pasternak, Tomasz Bajer i Artur Tomaszewski.
W paździeniku poprawne rozwiązania przysłali Marek Ł., Mikołaj Lampowski, ola d. - r-jów, Dariusz Tomaszyk, Marek Kierek i Dagmara Dąbrowska.
Jedyne rozwiązanie w listopadzie przysłał Tomasz Gonera.
W grudniu poprawne rozwiązanie przysłali Hubert Kostorz, Mateusz Płaczek, Maciej Bąk, Magda Wojtowicz, Krzysztof Socha, Dorota Zawistowska i Jerzy Wiacek.

Nowy rok 2012 rozpoczęła poprawnym rozwiązaniem Anna Kupczyk, a następne przysłali Bartosz Dominas, Zylo Daniel Górski i Paweł Siemak.
W lutym poprawne rozwiązania przysłali Sebastian Michalak, Szczepan Borecki, Marcin Stolarczyk, Jan Niemiec, Michał Zieliński, Mariusz Wiliński i Piotr Baranowski.
W marcu poprawne rozwiązania przysłali Michał Kozioł, Tomasz Klus, Tomasz Garsztka i Jacek Kupidura.
W kwietniu jedyne poprawne rozwiązania przysłała Anna Piernicka.
W maju poprawne rozwiązanie przysłali Bartosz Michałek, Andrzej Szarpak, Agata Pełka i Piotr Figiel.
Pierwsze rozwiązania w czerwcu nadesłali Damian Mączka i Adam Kołaciński, a potem Adam Pytlarczyk.
W lipcu poprawne rozwiązania przysłali Sławomir Sadowski, Waldek, Jarosław Tomaszyk, Piotr Choiński i Jan Jasiorowski.
Pierwsze rozwiązanie w sierpniu nadesłała Ewa Trojan, a następne Ellie Popova.
We wrześniu poprawne rozwiązanie przysłał Tomasz Howaniec
W paździeniku nie przysłano zadnego rozwiązania, w listopadzie poprawne rozwiązania przysłali Paweł Dębia, Michał Rutkowski, Wiktor Stetkiewicz, Arkadiusz Topolanek, Jakub Madej i Tomasz Golecki.
W grudniu poprawne rozwiązanie przysłali Tomasz Michalski, Patrycja Wieronska, Tomasz Malijewski i Robert Krawiec.

Nowy rok 2013 rozpoczął poprawnym rozwiązaniem Dariusz Domaniecki, a następne przysyłali Jakub Domaniecki, Kamil Mionskowski, Agata Nowak, Ryszard Lipiński, Jacek Pokrzywnicki, Maciej Czarnecki i Jerzy Czerski.
W lutym poprawne rozwiązania nadeszło tylko od Joanny Behrendt.
W marcu poprawne rozwiązania przysłali Tomasz Wielgosz, Leszek Kasprowicz i Agnieszka Mionskowska.
W kwietniu jedyne poprawne rozwiązania przysłał Piotr Aniołkowski.
W maju poprawne rozwiązanie przysłali Adam Dziedzic i Tomasz Sobierajski.
W lato po jednym rozwiązaniu nadeszo w czerwcu, w lipcu, siepniu i wrzeœniu, po kolei od Pawła Pindery, Anety Rumniak, Artura Zarzeckiewgo i Andrzeja Łukańskiego.
W paździeniku poprawne rozwiązania przysłali Krzysztof Demps, Wiesław Różankiewicz, Radosław Różankiewicz, Krzysztof Różankiewicz, Joanna Różankiewicz, Marek Dobecki, Marcin Duszka i Bartosz P.
Pierwsze rozwiązanie w listopadzie przysłał Zbigniew Barczuk, a następne Dariusz Rudzki.
W grudniu poprawne rozwiązanie przysłali Krzysztof Zielazny i Robert Sobalski.

Nowy rok 2014 rozpoczął poprawnym rozwiązaniem Sebastian Niemyjski, a następne przysłali Leszek Jażdżewski i Piotr Łukasiak.
W lutym jedyne poprawne rozwiązanie przysłał Piotr Biegasiewicz.
W marcu nie przysłano ani jednego porawnego rozwiązania, a kwietniu nadeszło takie od Jakuba Milewicza.
W maju poprawne rozwiązanie przysłała Wanda Kolasińska, a w czerwcu Justyna Ciechanowska.
W lipcu poprawne rozwiązania przysłali Ewelina Zych, Aleksandra Jamróz, Dariusz Szulc, Ewa Sejud i Leszek Kotlarz. Na siedem ostatnich poprawnych rozwiązań, pięć przyszło od pań.
Pierwsze rozwiązanie w sierpniu nadesłał Sławomir Wojtera, a następne Jan Danyłow, Katarzyna Jabłońska, Joanna Tokarzewska i Agata Łabenda. Trzy na pięć poprawnych rozwiązań w sierpniu przysłały panie.
We wrześniu poprawne rozwiązania przysłali Andrzej Szarpak, Wojciech Humeniuk i Daniel Reszka.
W paździeniku poprawne rozwiązanie przysłał Marek Kowalski.
Jedyne rozwiązanie w listopadzie przysłał Marcin Kalka.
W grudniu poprawne rozwiązanie przysłał Jacek Leźnicki.

Nowy rok 2015 rozpoczęli w marcu poprawnym rozwiązaniem, w kolejności Piotr Chodup, Mateusz Król i Wojciech Chmielowski.
W kwietniu jedyne poprawne rozwiązania przysłał Jakub Benet.
Poprawne rozwiązania w czerwcu nadesłali Arkadiusz Podgórski i Marek Wolski.
Jedyne poprawne rozwiązanie w sierpniu nadesłała Karolina Kostrzewa.
We wrześniu poprawne rozwiązania przysłali Bohdan Makowski, Agnieszka Makowska, Zbigniew Rak i Marek Kuchta.
W paździeniku poprawne rozwiązanie przysłał Tomasz Mikrut.
W listopadzie poprawnych rozwiązń nie było, ale za to w grudniu było ich pięć, które przysłali Tomasz Szymański, Lech Sobora, Marta Obiegałko, Justyna i Grzegorz Krzaczek oraz Artur Kunz.

W styczniu 2016 r. nadeszły trzy poprawnee rozwiązania, od Piotra Goli, Adama Goli i Igora Kuœmierza.
W lutym otrzymaliśmy dwa poprawne rozwiązania, od Mariusza Wieczorka i Łukasza Kubicy.
Pierwsze rozwiązania w marcu nadesłali Mateusz Jurecki i Łukasz Szulc, a następnie Robert Mieszkowski.
W maju otrzymaliśmy dwa poprawne rozwiązania, nadesłane przez Klaudię Cholewa oraz Justyna Grzegorczyk.
W czerwcu nikt nie nadesłał prawidłowej odpowiedzi, a lipcu nadeszła jedna, przysłana przez Mirosławę Słowiak.
W sierpniu znowu cisza, a pierwsze poprawne rozwiązanie we wrześniu nadesłał Jarosław Piœkorski
W paździeniku też cisza, a w listopadzie nadeszłu trzy poprawne rozwiązania, które nadesłali Piotr Lenik, Radosław Nadrowski i Emilos.
Pierwsze rozwiązanie w grudniu nadesł Michał Wadas, a następne Marcin Olszewski.

W roku 2017 pierwsze poprawne rozwiązanie nadesłał w lutym Rafał Buniowski, a drugie w marcu Dorota Zawistowska.
Nastepne rozwiązanie nadeszło dopiero w paździeniku, przysłane przez Huberta Niedobę z WKŁ KSZYK.
Jedyne rozwiązanie w listopadzie przysłał Mateusz Czerwiec.
W grudniu nie przyszło żadne rozwiązanie.

Rok 2018 rozpoczął się od pierwszego rozwiązania nadesłanego w styczniu przez Adama Sobańskiego, a następne przysłne zostały przez Dominika Kordula i Patrycjusza Wolnego.
W lutym otrzymaliśmy poprawne rozwiązania od Rafała Drobnika, Jakuba Paula, Agnieszki Tylickiej i Małgorzaty Skorupa.
W marcu poprawne rozwiązania przysłali Michał Kanclerz i Zbigniew Topolewski.
W kwietniu poprawne rozwiązania przysłali Rafał Hinkielman, Kamila Hołubowicz, Anna Kalwas i Sonia Kalwas.
W maju otrzymaliśmy tylko jedno poprawne rozwiązanie nadesłane przez Eugeniusza Bednarczyka.
W czerwcu i lipcu nie przyszło żadne rozwiązanie.
Poprawne rozwiązanie w sierpniu nadesł Tadeusz Stankiewicz.
Rozwiązanie we wrześniu przysłał Tomasz Ośko.
W paździeniku pierwsze rozwišzanie przysłał Piotr Mśtal, a następne Aleksander Ladziński, Anna Kowalska i Michał Węglarczyk.
Jedyne jak dotąd rozwiązanie w listopadzie przysłał Grzegorz Miklewski.
W grudniu nie przyszło żadne rozwiązanie.

Rok 2019 rozpoczął się od pierwszego poprawnego rozwiązania nadesłanego w styczniu przez Macieja Maja, a kolejne otrzymaliśmy od Marty Mazurkiewicz i Wandy Olech.
W lutym poprawne rozwiązania przysłał Bartosz Kwiatkowski i Marcin Gawlas.
W marcu pierwsze poprawne rozwiązanie przysłał Adam Ciszkowski
W kwietniu i maju rozwiązań nie było, a w czerwcu poprawne rozwiązanie przysłała Wioleta Goździejewska.
Poprawne rozwiązania w lipcu nadesłali Maciej Lenczewski, Kasia Krupa, Maria Czajkowska i Jakub Czajkowski.
W kolejnych miesiącach rozwiązań nie przysyłano, a pierwsze poprawne rozwiązanie w listopadzie nadesłał Adam Wiliński.
Ostatnie w tym roku i jedyne w grudniu przysłał Paweł Wiktorowicz.

W roku 2020 pierwsze poprawne rozwiązanie nadesłał w styczniu Jacek Gwóźdź, a kolejne Cyprian Gwóźdź.
W lutym rozwiązań nie było, a w marcu poprawne rozwiązanie przysłał Wojtek Kowalczewski i było to 1000-sięczne prawidłowe rozwiązanie.
Prawidłowe rozwiązanie nr 1001 przysłała w kwietniu Alicja Miklewska.
Pierwsze poprawne rozwišzanie w maju przesłała Renata Sulej.

Potem aż do marca 2021 r. nie przysłano żadnego poprawnego rozwiązania, a w kwietniu poprawne rozwiązanie wpłynęło od Dawida D.
Kolejne poprawne rozwiązanie przysłał w sierpniu 2021 'Tadeusz Rydzyk' oraz Martin Gilka.
Rozwiązanie we wrześniu przysłał Kamil M., a w paździeniku Marek Lefek, Bogusław Skwarka i Mariusz Lewandowski.
W listopadzie poprawnych rozwiązań nie przysłano, a pierwsze poprawne w grudniu nadesłał Marcin Świątek.

W roku 2022 pierwsze poprawne rozwiązanie nadesłał w lipcu Arkadiusz Dulemba.

W roku 2023 pierwsze poprawne rozwiązanie nadesłał w kwietniu Wojciech Flis, drugie we wrześniu Hubert Błaszkowski, a trzecie w listopadzie Bogdan Dudek.
Kolejne poprawne rozwiązanie przysłała w grudniu Alicja Kortas.

W roku 2024 pierwsze poprawne rozwiązanie nadesłał w marcu Andrzej Kozłowski, a następne w maju Andrzej Antoniuk.

Od początku konkursu przysłano nam 1017 poprawnych rozwiązań..

 

ZAGADKA
5 ludzi zamieszkuje 5 domów w 5 różnych kolorach.
Wszyscy palą papierosy 5 różnych marek i piją 5 różnych napojów.
Hodują zwierzęta 5 różnych gatunków.


Pytanie: Jakiej jest narodowości, w jakim domu mieszka, jakie papierosy pali i co pije hodowca rybek? Jeżeli:
 • Norweg zamieszkuje pierwszy dom
 • Anglik mieszka w czerwonym domu
 • Zielony dom znajduje się po lewej stronie domu białego
 • Duńczyk pija herbatkę
 • Palacz Rothmansów mieszka obok hodowcy kotów
 • Mieszkaniec żółtego domu pali Dunhille
 • Niemiec pali Marlboro
 • Mieszkaniec środkowego domu pija mleko
 • Palacz Rothmansów ma sąsiada, który pija wodę
 • Palacz Pall Malli hoduje ptaki
 • Szwed hoduje psy
 • Norweg mieszka obok niebieskiego domu
 • Hodowca koni mieszka obok żółtego domu
 • Palacz Philip Morris pija piwo
 • W zielonym domu pija się kawę
Narodowość: Kolor domu: Papierosy: Napoje: Hoduje:Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.