Oto wynik medalowej oceny mojego byka, strzelonego 25.09.2003r. Formularz można pobrać z mojej strony - jest tutaj.

Formularz wyceny wieńca jelenia europejskiego
Elementy Wymiary Razem Średnia Mnożnik Punkty CIC
Długość tyki (cm):          
  prawej 93,0 182,00 91,00 0,5 45,50
  lewej 89,0
Odnogi oczne (cm):          
  prawa 29,1 60,40 30,20 0,25 7,55
  lewa 31,3
Opieraki (cm):          
  prawy 29,1 56,40 28,20 0,25 7,05
  lewy 27,3
Obwód róży (cm):          
  prawej 23,2 46,30 23,15 1 23,15
  lewej 23,1
Dolny obwód tyki (cm):          
  prawej 14,7 x x 1 14,70
  lewej 14,0 x x 1 14,00
Górny obwód tyki (cm):          
  prawej 12,4 x x 1 12,40
  lewej 12,9 x x 1 12,90
Masa wieńca (kg) brutto współcz. netto    
4,85 0,70 4,15 2 8,30
Rozłoga wieńca (cm) 66,0 73% 0 - 3 pkt. 2,00
Ilość odnóg:          
  na prawej 5,0 9,00 x 1 9,00
  na lewej 4,0
Razem punktów pomiarowych 156,55
Dodatkowe punkty za piękno:    
  za ubarwienie wieńca   0 - 2 pkt. 2,00
  za uperlenie wieńca   0 - 2 pkt. 2,00
  za zakończenie odnóg   0 2 pkt. 1,50
  za nadoczniaki   0 - 2 pkt. 0,00
  za koronę   0 - 10 pkt. 3,00
Suma punktów oceny: 165,05
Potrącenia za usterki 0 - 3 pkt.  
Wieniec oceniono na: 165,05
Przyznano medal: -
Myśliwy: Andrzej Otrębski Rok: 2003
Obwód: Borowiec - Nadl. Rudy Raciborskie