15.09.2018. - Witek ze swoim wielkim i pięknym łosiem. To pierwszy byk strzelony rano, w dobrym świetle.