Trofeum Witka - wielki i piękny półłopatacz o masie poroża 8,9 kg.
Poroże zostało wycenione na 268,04 punktów CIC - medal brązowy.