Gotuje się trofeum Jurka, a ja robię zdjęcie. Technika gotowania jest całkiem inna niż u Jury.
Tu poroże owija się i obwiązuje, aby się nie odbarwiło.