3/22

Budowa budki na cietrzewie 5/22

Do uszczelnienia ścian budki używaliśmy siana z pokazanych na następnym zdjęciu stogów,
stojących wśród bagien. Od lewej: ja, Wiesiek, Janusz.