4/22

Budowa budki na cietrzewie 6/22

Siano do uszczelnienia ścian budki i do siedzenia brało się ze stogów, do których dojechać (by zabrać siano)
można tylko zimą, gdy bagna zamarzną. Dziś te wspaniałe bagna ponoszą kolejną (po melioracji) klęskę:
zarastają, bo są coraz rzadziej koszone - podobno się nie opłaca. Od lewej: ja, Mariusz, Janusz.