5/22

Budowa budki na cietrzewie 7/22

Niesiemy siano do budki. Od lewej: ja, Mariusz, Janusz.