Piżmaki

Kwiecień 1984r - to były czasy! Poranne polowanie: trzy strzelby - dziewięć piżmaków.