Poniedziałek
06.04.2020
nr 097 (5363 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Wytyczne PZŁ dla kół łowieckich  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 16:35
Wytyczne dla kół łowieckich na czas epidemii COVID-19 (lowiecki.plhttps://www.pzlow.pl/wytyczne-dla-kol-lowieckich-na-czas-epidemii-covid-19/) z dnia 1 kwietnia 2020 r. i związane z nimi: Wytyczne ufoludków dla kół łowieckich (forum.lowiecki.pl/read.php?f=15&i=163742&t=163742) No i dzisiaj: Dalsze wytyczne dla kół łowieckich na czas epidemii COVID-19 (lowiecki.plhttps://www.pzlow.pl/dalsze-wytyczne-dla-kol-lowieckich-na-czas-epidemii-covid-19/) z dnia 6 kwietnia 2020 r. Kto podpisał te "Wytyczne"? Uuu - fooo - luuu - dkiii :-) Kto za nie odpowiada? Niiikt!!! Kompletnie NIIIKT!!!!!!

Autor: Silwerus  godzina: 16:44
Niech oni se w buty wsadzą te wszystkie wytyczne.. Jedyne zgodne z prawem rozwiązanie to ustawa sejmowa zmieniająca ustawę Prawo łowieckie..i to niech spróbują załatwić...

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 16:53
"WZÓR PEŁNOMOCNICTWA - SUBSTYTUCJI" (lowiecki.plhttps://www.pzlow.pl/storage/2020/04/Wz%C3%B3r-pe%C5%82n.substytucja.pdf) :-)
"Uchwała nr …………………. Zarządu Koła Łowieckiego ………………………………………………….. z dnia ………………………… Na podstawie § 49 ust. 2 oraz ust. 1 w związku z § 111 ust. 1 w związku z § 112 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku, Zarząd Koła …………………, postanawia udzielić pełnomocnictwa Kol. …………………. (łowczy koła) do składania oświadczeń woli w imieniu koła oraz do dokonywania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem niezbędnych dla funkcjonowania koła spraw, w szczególności …………………………………….(wymienić kompetencje przewidziane w §48 ust. 1 Statutu) z prawem udzielania dalszych substytucji. Członkowie Zarządu: ............"

Autor: 28rafal  godzina: 17:10
Kiedy takie upoważnienie traci "ważność"??

Autor: Artur1234  godzina: 17:14
Nigdy. Podobnie jak przemyślenia Lenina, Marksa i Engelsa, trwać będą w swojej aktualności do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej.

Autor: Broxen  godzina: 17:39
Dwa dni więcej słońca i niektórym od razu zaszkodziło. Ile jeszcze będziecie rozpowszechniać bezprzedmiotową paplaninę z tymi pełnomocnictwami ? Przecież nie od wczoraj w każdym kole i dla każdego obwodu jest z mocy ustawy ustanowiona osoba do prowadzenia gospodarki łowieckiej niezależnie od tego czy jest zarząd czy go nie ma.

Autor: 28rafal  godzina: 17:48
Broxen,,,?? "z mocy ustawy ustanowiona osoba",,, nie każdy prezes ma szwagra"

Autor: Artur1234  godzina: 18:06
...w każdym kole i dla każdego obwodu jest z mocy ustawy ustanowiona osoba do prowadzenia gospodarki łowieckiej Szukam i szukam w tej ustawie (zakładam, że chodzi tu o ustawę Prawo łowieckie) i nie mogę znaleźć.

Autor: Broxen  godzina: 18:14
Co ja poradzę ? musisz jeszcze parę razy poszukać i …się utrwali. Nie od dzisiaj wiem że nie znasz ustawy - PŁ.

Autor: werant  godzina: 20:22
Cyt. (Wytyczne PZŁ), "Po ustąpieniu stanu nadzwyczajnego ..." - bez komentarza.