strona główna forum dyskusyjne
  REGULAMIN ZAWODÓW

Wersja do wydruku     

Zawody odbędą się w dniach 14 i 15 maja 2005 r. na strzelnicy w Wojcieszycach k/Gorzowa Wlkp.

Cel i uczestnicy imprezy

 1. Popularyzacja strzelectwa wśród użytkowników serwisu www.lowiecki.pl, integracja myśliwych kontaktujących przez Internet, ich rodzin i sympatyków.
 2. Wyłonienie mistrzów serwisu www.lowiecki.pl w formule otwartej.
 3. Impreza ma charakter integracyjny i mogą w nich uczestniczyć myśliwi, stażyści, ich rodziny i sympatycy łowiectwa.

Konkurencje

Zawody odbywają się w fotmule otwartej, to znaczy nie ma podziału na klasę mistrzowską i klasę powszechną. W zawodach mogą wziąć udział tylko członkowie PZŁ posiadający pozwolenie na broń. Podczas rejestracji trzeba będzie okazać pozwolenie na broń i podpisać regulamin zawodów. Strzelania przeprowadzone zostaną zgodnie z Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ i obejmować będą tylko cztery konkurencje śrutowe:

  1. krągu myśliwski - 20 rzutków
  2. oś myśliwska - 20 rzutków
  3. zając w przebiegu - 10 razy przemiennie.
  4. przeloty - 10 rzutków
Każdego dnia (sobota i niedziela), dana grupa strzela tylko dwie z w/w konkurencji.

Klasyfikacja

  1. W każdej konkurencji - za każde trafienie rzutka lub makiety zająca 5 pkt. (niezależnie od tego czy cel został trafiony pierwszym czy drugim strzałem)
  2. Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 300 pkt.
  3. Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie.
  4. W przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzców od miejsc I do III, odbędzie się dogrywka na kręgu myśliwskim (tylko same dublety)

Program zawodów

  Sobota 14 maja

  1. 9:30 - 11:00
  rejestracja
  1. 11:00
  otwarcie zawodów
  1. 11:30 - 15:30
  Strzelania na wszystkich osiach.
  1. 15:30 - 17:00
  Dodatkowo płatny na cel charytatywny konkurs na osi o puchar Admina (poker).

  Niedziela 15 maja

  1. 9:30 - 13:30
  Strzelania na wszystkich osiach.
  1. 14:00
  Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów, losowanie nagród rzeczowych.

  Nagrody

  Dla zwycięzców zawodów:

  Za zajęcie I miejsca - puchar + dyplom
  Za zajęcie II miejsca - puchar + dyplom
  Za zajęcie III miejsca - puchar + dyplom
  Za zajęcie od IV miejsca do X - dyplomy

  Puchary dla zwycięzców ufundowała firma

   Nagrody rzeczowe dla zwycięzców:

 1. Zegarek szwajcarski od
 2. Amunicja śrutowa kal.12 od
 3. Pastorał podwójny od firmy
 4. Rura wabiąca od
 5. 3 roczne prenumeraty

 6. Za najdłuższą drogę na zawody:

 7. Pastorał podwójny od firmy

 8. Dodatkowo

  Wszyscy zapisani i obecni na zawodach otrzymują:

  • Identyfikatory wg tego wzoru, sponsorowane przez forumowicza Tadeusza Sejdę.
  • oznakę okolicznościową wg tego wzoru.
  • prawo udziału w losowaniu broni i innych atrakcyjnych nagród, po spełnieniu dodatkowych warunków.
  • prawo do korzystanie z wszystkich atrakcji dostępnych na strzelnicy

  Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszeni na zawody myśliwi, którzy będą strzelali przewidziane regulaminem konkurencje, wnoszą wpisowe w kwocie 50 zł., płatne na konto bankowe podane niżej do dnia 25 kwietnia br.
  2. Zgłoszone na zawody osoby towarzyszace lub myśliwi i stażyści, którzy nie będą brali udziału w zawodach, wnoszą wpisowe w kwocie 10 zł., które mogą wpłacić na podane niżej konto bankowe do dnia 25 kwietnia br. lub zapłacić gotówką podczas rejestracji na zawodach.
  3. Wpłaty wnosi się na konto jak niżej:
   P.W. "JOANNA" Andrzej Skawiński, ul. Pułaskiego 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, konto:
   BRE BANK SA nr 54 1140 2004 0000 3102 3222 7721
  4. Osoby rezygnujące z udziału w imprezie już po dokonaniu wpłaty, nie otrzymają jej zwrotu i mogą ją wówczas traktować jako sponsoring zawodów.
  5. Wszystkie osoby, niezależnie czy biorą udział w zawodach, czy nie, muszą zostać zapisane przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach serwisu.
  6. Osoby znajdujące się na liście uprawnionych do losowania nagród, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy osobiście, bo tylko wtedy wezmą udział w tych losowaniach.
  7. Osoby zapisujące do udziału w zawodach swoich kolegów lub koleżanki, którzy nie są zarejestrowanymi użytkownikami serwisu "Łowiecki", biorą za nie pełną odpowiedziałność podczas imprezy.
  8. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do pełnego podporządkowania się poleceniom organizatorów pod rygorem wycofania z zawodów bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
  9. Po zarejestrowaniu się na zawody, należy swoje zdjęcie legitymacyjne wysłać w formie elektronicznej na adres renataochrona@interia.pl lub wysłać je pocztą, na adres: AUH GRUPA "OCHRONA" Sp.J.
   dla Tadeusza Sejdy
   ul.Suwalska 29,
   93-176 Łódź
   w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia br.
  10. Amunicję na zawody należy przywieźć ze sobą.
  11. Każdy uczestnik strzelań ma obowiązek zapoznać się z regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać. Podczas rejestracji trzeba będzie podpisać oświadczenie w tej sprawie.
  12. Osobom, które nie zdążą wpłacić wpisowego w w/w terminie lub będą chciały zapisać się bezpośrednio przed zawodami, organizatorzy nie gwarantują zakwaterowania i wyżywienia, identyfikatorów oraz prawa losowania nagród.  Wróć do strony głównej zawodów w Wojcieszycach

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.