strona główna forum dyskusyjnePROPOZYCJE ZMIAN DO USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

Propozycja nowelizacji ustawy łowieckiej zgłoszona przez prof. Bogusława Bobka


 
 
Nie minął jeszcz rok od ostatniej nowelizacji ustawy, Prawo łowieckie, która weszła w życie w sierpniu 2005 r., a już pokazują się propozycje zmiany w tej ustawie, w tym propozycje prowadzące prosto do zmiany istniejącego modelu łowiectwa w Polsce.

Ukazujące się propozycje i polemiki z nimi będziemy publikować w portalu.


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.