strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział XII

Utrata członkostwa w Zrzeszeniu

§ 75

Koło traci członkostwo Zrzeszenia w przypadku:
  1. wykluczenia koła ze Zrzeszenia;
  2. rozwiązania koła.

§ 76

Wykluczenie koła ze Zrzeszenia może nastąpić, gdy jego organy w sposób rażący naruszają przepisy ustawy, Statutu, uchwały organów Zrzeszenia oraz dyscyplinę organizacyjną.

§ 77

Rozwiązanie koła następuje w przypadkach:
  1. podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o jego rozwiązaniu;
  2. podjęcia uchwały o rozwiązaniu koła przez właściwą okręgową radę na skutek:
    a) zmniejszenia się liczby członków koła poniżej 10 i nieuzupełnienia przez koło liczby członków w      terminie 6 miesięcy,
    b) nie dzierżawienia przez okres co najmniej jednego roku żadnego obwodu łowieckiego.

§ 78

W przypadku wykluczenia koła ze Zrzeszenia lub jego rozwiązania, następuje likwidacja koła.


<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.