strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJERozdział XIV


Organy Zrzeszenia

§ 98

 1. Krajowymi organami Zrzeszenia są:
  1. Krajowy Zjazd Delegatów;
  2. Naczelna Rada Łowiecka;
  3. Zarząd Główny;
  4. Kapituła Odznaczeń Łowieckich.

 2. Okręgowymi organami Zrzeszenia są:
  1. okręgowy zjazd delegatów;
  2. okręgowe rady łowieckie;
  3. zarządy okręgowe.

 3. Organami postępowania dyscyplinarnego są:
  1. Główny Sąd Łowiecki i okręgowe sądy łowieckie,
  2. Główny Rzecznik Dyscyplinarny i okręgowi rzecznicy dyscyplinarni

 4. Organami kontroli wewnętrznej są:
  1. Główna Komisja Rewizyjna;
  2. okręgowe komisje rewizyjne.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.