strona główna forum dyskusyjne

 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
poprawiony przez Komisję Statutową NRŁ w dniu 26.04.2005 r.

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XXV

Przepisy wspólne dla organów Zrzeszenia

§ 163

 1. Pracownicy Zrzeszenia nie mogą pełnić funkcji w organach być członkami organów Zrzeszenia, o których mowa w §98 ust. 1 pkt 2 i 4, ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 a także być społecznymi członkami organów wymienionych w §98 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 Zrzeszenia.
 2. Sędziowie sądów łowieckich, rzecznicy dyscyplinarni i ich zastępcy oraz członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą pełnić funkcji w innych organach Zrzeszenia.
  1. sędziowie sądów łowieckich, rzecznicy dyscyplinarni i ich zastępcy oraz członkowie komisji rewizyjnych nie mogą wchodzić w skład innych organów Zrzeszenia za wyjątkiem przewidzianym w pkt 2.;
  2. członkowie organów, o których mowa w pkt 1 mogą być członkami organów Zrzeszenia, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2 oraz organów, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, chyba że te dokonały ich wyboru.
 3. Nie można jednoczenie pełnić funkcji w organach być członkami organów Zrzeszenia, o których mowa w §98 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3.
 4. Zakaz pełnienia funkcji w organach Zrzeszenia, o których mowa w §98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 obejmuje osoby prowadzące działalnoć gospodarczą w oparciu o Rozdział IV ustawy.
  Zakaz bycia członkiem organów Zrzeszenia, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3 obejmuje osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  1. w oparciu o przepisy rozdziału 4 ustawy,
  2. w zakresie obrotu zwierzyną żywą, tuszami zwierzyny i ich częściami

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.