strona główna forum dyskusyjne

 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
poprawiony przez Komisję Statutową NRŁ w dniu 26.04.2005 r.

 

DZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZRZESZENIA ORAZ JEGO REPREZENTACJA


Rozdział XXX

Składka i wpisowe

§ 181

  1. Roczna składka członkowska nie może przekraczać 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat zysku, za II kwartał roku poprzedniego, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.
  2. Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom, którzy ukończyli 70 rok życia.
  3. Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem koła macierzystego a członek niestowarzyszony w właściwym zarządzie okręgowym.
  4. Składkę, o której mowa w § 127 pkt 15 ustala się w oparciu o rzeczywiste potrzeby finansowe okręgu związane z realizacją zadań statutowych.
  5. Składka winna być uiszczana w terminie do 31 grudnia na rok następny.
  6. Wpisowe do PZŁ wynosi równowartość trzykrotnej składki członkowskiej na dany rok.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.