strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Wacław Gołębiowski
Data: 24/06/2008
Publikacja: 24/06/2008
Pytanie: Przed około 10 laty wyginęła najprawdopodobniej z powodu choroby bardzo liczna populacja królików. Zarząd nie chce zgodzić się na zakup i ponowne zasiedlenie tego gatunku. Jak wprowadzić wniosek w tej sprawie do porządku obrad WZ w celu podjęcia go w formie uchwały?


Odpowiedź:
1/3 członków koła musi podpisać się pod wnioskiem o umieszczenie tej sprawy w porządku obrad i przekazać go z wyprzedzeniem określonym w statucie do zarządu. Zarząd musi wówczas wstawić taki punkt pod obrady WZ.

Można też zgłosić wniosek o zasiedlenie królikami podczas omawiania budżetu koła i planu gospodarczewgo na dany rok, bo zasiedlanie wiąże się z budżetem i planem gospodarczym. W takiej sytuacji nie potrzeba byłoby wniosku 1/3 członków koła. Ze względów formalnych i przy oporze zarządu pierwszy, sposób jest pewniejszy, bo nie można mu zarzucić jakichkolwiek niezgodności ze statutem.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.