strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Obwód, plany, hodowla, gospodarka, szkody, strażnik

NrDataTreść pytania
113117/06/2010Okręgowa rada łowiecka w Lesznie "ma swój" obwód. Polują na nim tylko wybrani członkowie i ich rodziny. Czy fakt że obwód ten jest utrzymywany z naszych składek pozwala domniemywać że także nam, szarym członkom PZŁ przysługuje prawo do organizowana tam polowań? Jeśli tak, to do kogo powinienem się zwrócić z prośbą o wydanie odstrzału na w/w obwodzie? Do kogo powinienem się zwrócić z prośbą o udostępnienie planu finansowego i rozliczenia tego obwodu?
112008/06/2010Myśliwy strzelił byka przechodniego w łowisku gdzie nie ma ostoi byków - pierwszy raz od 55 lat. Strzelił go w oparciu o zatwierdzony plan na WZC które następnie zostało anulowane przez ZO, z powodu wadliwego zwołania o czym ten myśliwy wiedział. WZC odbyło się 29.06.08, - ZO PZŁ anulował to WZC w sierpniu 08, a tego byka myśliwy odstrzelił 1 września 08 r.
110524/05/2010Złożyłam podanie do koła łowieckiego o wyszacowanie strat wyrządzonych przez zwierzynę leśną. Koło łowieckie oszacowało stratę na 15%. Ja nie zgadzam się z tą decyzją, nie podpisałam protokołu, uważam że szkoda wynosi 25% uprawy. Co powinnam zrobić?
110421/05/2010Pewien warszawiak kupił pola bo byłym gospodarstwie rolnym w granicach naszego obwodu łowieckiego i złożył pozew do sądu o wprowadzenie zakazu polowania na swoich polach. Dodam, że są to pola (o pow 300ha), ugory nieogrodzone, przyległe do lasu w środku naszego obwodu. Czy żądania właściciela gruntu są zasadne? Czy sąd może orzec zakaz polowania? Jakie dokładnie przepisy to regulują.
110119/05/2010Dziki wyrządziły szkody poza granicami obwodu łowieckiego na terenach należących do UM. UM twierdzi, że nie ma pieniędzy na odszkodowania i ponieważ zwierzyna wyrządzająca szkody wychodzi z "naszego" lasu szkody powinniśmy zapłacić my, czyli koło łowieckie.
110018/05/2010Jakie konsekwencje groża Kołu Łowieckiemu (Łowczemu) za przekroczenie planu odstrzału o 1 sztukę?
109105/05/2010Właściciel (dzierżawca) obrębu hodowlanego - gospodarstwa rybnego powołując się na art. 13 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym (wstęp do obrębu hodowlanego wymaga uzgodnienia z uprawnionym do rybactwa) wprowadził dla myśliwych zakaz wejścia na teren stawów - część obwodu. Jako podstawę podał opinię jakiegoś profesora na temat wirusa karpi KHV - (dane o wirusie- http://www.vetpol.org.pl/11_02.pdf). Ma to na celu zapobieżenie ewentualnemu przypadkowi przyniesienia przez myśliwego lub psa tego wirusa do jego stawów. Wirus ten nie znajduje się na wykazie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zgłaszania, zwalczania i rejestracji (Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt...). W przypadku gdyby znajdowała się w tym wykazie wojewoda na wniosek powiatowego inspektora może wprowadzać różne zakazy wynikające z tej ustawy. Problem ten dotyczy mojego koła, około 70 ha praktycznie jedynego zbiornika do polowań i sąsiedniego koła około 600 ha. Czy w oparciu o ten przepis właściciele obrębów hodowlanych mogą zakazać wstępu i wykonywania polowania?
107419/04/2010Czy w par. 64 pkt.3 Statutu PZŁ - opracowanie projektów planów działalności koła- a które są uchwalane na Walnym Zgromadzeniu koła par. 64 pkt. 6 mieści się \"Plan polowań zbiorowych\", czy też jest to kompetencja zarządu koła mieszcząca się w par.64 pkt. 1 ?
106914/04/2010Czy szacujemy szkody wyrządzone przez dziki (wyrywanie sadzonek) na plantacji orzecha włoskiego. Jeżeli tak, czy można to zrobić przez przeliczenie wyrwanych sadzonek i zapłacenie równowartości sadzonek?
104928/07/2008Jak potraktować problem wiosennych szkód wyrządzonych przez dziki w plantacjach krzewów owocowych (aronia, porzeczka)? Właściciel zgłasza szkodę twierdząc, że intensywne buchtowanie gleby na międzyrzędach utrudnia lub wręcz uniemożliwia mechaniczne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, a wyrównanie terenu wymaga nakładów finansowych.
103611/07/2008Czy mogę się domagać odszkodowania i od kogo za szkody (uszkodzenia trawników), które wyrządzają dziki na terenie przylegającym do lasu, który jest dzierżawiony przez koło łowieckie?
102907/07/2008Czy strażnik łowiecki może przebywać z bronią myśliwską w łowisku bez wpisu?
101924/06/2008Zarząd nie chce zgodzić się na zakup i ponowne zasiedlenie królików. Jak wprowadzić wniosek w tej sprawie do porządku obrad WZ w celu podjęcia go w formie uchwały?
101013/04/2008Czy rolnik ma rację i może żądać sumy wartości odszkodowania powiększonej o VAT?
100206/04/2008Przy szacowaniu wstępnym i ostatecznym szkód w kukurydzy, szacujący oraz rolnik mają odmienne zdania co do wysokości strat i rolnik przeprowadza sam wycenę przy pomocy "rzeczoznawcy majątkowego" i sprawa trafia do sądu. Czy taki rzeczoznawca majątkowy powinien mieć uprawnienia rolnicze, rejestracje w PZŁ, czy coś podobnego?
99606/03/2008Jakie kroki powinien podjąć zarząd koła i jakie w takim przypadku obowiązują procedury prawne, jeżeli uchwała zaobowiązuje go do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do połączenia graniczących ze sobą obwodów w jeden?
95924/12/2007Koło, którego część obwodu znajduje się w pięciokilomertowej strefie nadmorskiej wykazało w inwentaryzacji gęsi tzw. lęgowe i ma w planie odstrzału na tym obwodzie gęsi. Obecnie przylatują na zimowisko i przelatują gęsi obce. Czy można polować na gęsi i inne ptactwo w całym tym obwodzie czy tylko poza strefą pięciokilometrową ?
95616/11/2007Czy rolnik po zgłoszeniu uprawy do ostatecznego szacowania szkód i ustaleniu terminu szacowania z zarządem koła oraz rzeczoznawcą, może bez podania przyczyny i dwa dni przed terminem przesunąć szacowanie ostateczne na późniejszy nieokreślony termin?
95516/11/2007Czy po przeprowadzeniu oględzin i spisaniu protokołu szacowania wstępnego następne szacowanie szkód będzie szacowaniem ostatecznym, czy rolnik może zgłaszać "nowo powstałe" szkody na tej samej uprawie np. co dwa dni, nie przychodząc na oględziny i nie pokazując szkód?
95413/11/2007Jakie kroki należy podjąć, aby pomóc w zmniejszeniu liczebności saren na terenie wydzielonego dużego zakładu produkcyjnego (obszar ok. 400 ha), np. przez odstrzał redukcyjny?
poprzednia   3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.