strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Szacujący szkody
Data: 14/04/2010
Publikacja: 18/04/2010
Pytanie: Czy szacujemy szkody wyrządzone przez dziki (wyrywanie sadzonek) na plantacji orzecha włoskiego. Jeżeli tak, czy można to zrobić przez przeliczenie wyrwanych sadzonek i zapłacenie równowartości sadzonek?


Odpowiedź:
Przez długie lata uznawało się, że drzewka nie są uprawą rolną i w ogóle nie należy się odszkodowanie. Dopiero pojedyncza sprawa wygrana przez plantatora z kołem wskazała na konieczność wypłat za każdą uprawę, a więc i za orzecha. Nie płacąc odszkodowania, ryzykujemy sądem.

Jeżeli płacić, a to były sadzonki, to koszt sadzonek plus koszty posadzenia mogą być uznane za właściwe szcowanie. Można też kwotowo określić wartość szkody na zasadzie umowy ugody.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.