strona główna forum dyskusyjne
Pytał: krzysztof
Data: 16/11/2007
Publikacja: 18/11/2007
Pytanie: Czy rolnik po zgłoszeniu uprawy do ostatecznego szacowania szkód i ustaleniu terminu szacowania z zarządem koła oraz rzeczoznawcą, może bez podania przyczyny i dwa dni przed terminem przesunąć szacowanie ostateczne na późniejszy nieokreślony termin?

Odpowiedź:
Rolnik może wskazać drugi termin zbioru, ale szacujacy nie są związani tą informacją, chociaż jeżeli chcą, mogą się do niej pozytywnie ustosunkować.
Procedura jest taka:
1. Rolnik zgłasza termin zbiorów na nie mniej niż 7 dni przed zbiorem (na piśmie).
2. Szacujący sami wybierają termin szacowania, ale nie może to być później niż w przeddzień terminu zbiorów wskazanym przez rolnika.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.