strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Obwód, plany, hodowla, gospodarka, szkody, strażnik

NrDataTreść pytania
54501/03/2006Czy drogi publiczne, tj. drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie biegnące poza miejscowościami wchodzą w skład obwodu łowieckiego, czy są z niego wydzielone?
54322/02/2006Czy na zające i dziekie króliki można polować przez cały rok na terenach sadów i szkółek?
54022/02/2006Jakie badania lekarskie musi zrobić kandydat na strażnika łowieckiego, czy robi również badania psychologiczne i psychiatryczne wymagane do pozwolenia na broń i czy musi je odnawiać co 5 lat?
53922/02/2006Nasze koło ma możliwość zakupu łąki śródleśnej, gdzie chcielibyśmy wykonać staw, który poprawiłby stosunki wodne w okolicy i warunki bytowania zwierzyny.Czy możliwy jest zakup gruntu przez koło od osoby prywatnej, a jeśli tak to jak to przeprowadzić formalnie?
53516/02/2006Nadleśnictwo ustaliło nam ostoję zwierzyny położoną w pobliżu pól uprawnych, zwiększyły się szkody łowieckie, a nie możemy przecierz tam polować. Kto ustala ostoje zwierzyny? Jakie przepisy to regulują?
53316/02/2006Czy szkodę w sadzie nieogrodzonym spowodowaną przez zające niszczące 28 szt . drzewek jabłoni należy wyceniać i czy przysługuje za nią odszkodowanie?
53010/02/2006Czy w trybie art.8 ust.3 Ustawy Prawo Łowieckie dzierżawcy obwodów łowieckich opiniują roczne plany hodowlane u wszystkich wójtów gmin na terenie, których jest położony obwód, czy tylko u tego wójta gminy na terenie którego jest położona większa część obwodu?
51630/01/2006Kto w świetle obecnych przepisów prawa łowieckiego powinien wykonywać inwentaryzację zwierzyny, której liczebność stanowi podstawę do planowania łowieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny - koła łowieckie, nadleśnictwa czy tez wspólnie?
51426/01/2006Wiele kół łowieckich czeka podpisywanie nowych umów dzierżawy, a niektórym z nich z powodu urbanizacji terenu, w ciągu ostatnich dziesięciu lat, powierzchnia obwodu zmniejszyła się poniżej 3000 tys. ha. Czy w związku z tymumowa zostanie podpisana, czy też mogą być problemy i trzeba będzieszukać np. fuzji z innym kołem?
50923/01/2006Proszę o doprecyzowania kwestii uwzględnienia liczby ubytków powstałych w zwierzętach łownych w roku poprzedzającym rok sporządzenia planu rocznego z przyczyn niezwiązanych z realizowanym odstrzałem, w planie na nowy rok łowiecki.
50823/01/2006Czy nadleśnictwo może przeprowadzać kontrolę urządzeń łowieckich pod kątem dokarmiania zwierzyny bez przedstawiciela koła łowieckiego dzierżawiącego kontrolowany obwód?
50417/01/2006Kto jest władny wydać decyzję do jej odstrzału w czasie ochronnym i nie tylko dotyczy nadzwyczajnego zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników autostrady? W jakiej formie ma być wydana decyzja? Jaką ponoszę odpowiedzialność pomiędzy czasem wydania decyzji, a jej wykonaniem?
49306/01/2006Czy zarząd koła łowieckiego ma prawo w świetle wymogów rozporządzenia w sprawie szkód łowieckich żądać od rolnika dokumentów potwierdzających jego prawo do gruntu? Czy jest to postawa właściwa, skoro poszkodowany jest członkiem tegoż koła i byłym wieloletnim łowczym, a na przedmiotowych gruntach co roku występowały szkody?
48527/12/2005WZ koła podjeło uchwałę o zorganizowane dwu kontrolnych polowań na zające, chociaż planach hodowlanych pozyskania zajaca nie było. Zarząd takie dwa polowania umieścił w kalendarzu i się odbyły. Czy Zarząd zorganizował te polowania zgodnie z prawem oraz jakie mogą być tego skutki i dla kogo?
48323/12/2005Czy zarząd koła może umieścić w terminarzu polowań, a póżniej polować, na zwierzynę, której nie ma do pozyskania w rocznymm planie łowieckim?
47819/12/2005Czy zarząd koła na prawo podjąć uchwałę o wyłączeniu części obwodu z polowań indywidualnych i zbiorowych, mając na celu ustanowienie na tym terenie ostoi dla zwierzyny i poprawienia jej warunków bytowania?
47109/12/2005Co z funkcjami sprawowanymi przez tych członków zawieszonych w prawach członka PZŁ. Czy taki myśliwy może pełnić rolę społecznego strażnika łowieckiego? Czy taki myśliwy może pełnić rolę opiekuna stażysty? Co z bronią tych myśliwych, gdzie i jak powinna być przechowywana?
45108/11/2005Mam plantację świerka srebrnego, jodły koreańskiej i innych iglastych gatunków. Czy należy mi się odszkodowanie za szkody spowodowane przez sarny?
44608/11/2005Czy jeżeli w druku rocznego planu łowieckiego jest mowa o dzikach warchlakach, przelatkach i pozostałych, to czy w odstrzału musi być napisane dzik warchlak, dzik przelatek, dzik (pozostałe), a nie wolno pisąć dzik wycinek, odyniec, czy locha?
44204/11/2005Kto powinien zabezpieczyć zwierzęta dzikie, która zostały potrącona i padły w lesie niedaleko drogi, oraz kto powinien zabezpieczyć zwierzynę która jest ranna w skutek okaleczenia się odruty ogrodzeń i siatek ogrodzeń w lesie?
poprzednia   5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.