strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Obwód, plany, hodowla, gospodarka, szkody, strażnik

NrDataTreść pytania
82216/03/2007Czy poszkodowany rolnik może odmówić udziału w szacowaniu i nie czekać na sporządzenie protokółu w celu jego podpisania, zaznaczając na samym początku szacowania, że o ile nie zgodzimy się z jego sugestiami to on protokółu i tak nie podpisze.
81913/03/2007Jaka zasadnicza różnica występuje pomiędzy zatrudnieniem a powołaniem strażnika łowieckiego przez zarząd koła łowieckiego, o którym mówi art. 36 pkt 2 ustawy o prawie łowieckim?
81112/02/2007W kole przekroczono roczny plan odstrzału dzików o jedną sztukę. Myśliwy, który upolował tę dodatkową sztukę polował indywidualnie, posiadał ważny odstrzał na dzika i nie wiedział o tym, że plan już wykonano. Kto jest odpowiedzialny za zaistniałą sytuację i czy myśliwemu który dokonał odstrzału grożą jakieś konsekwencje?
80601/02/2007Jakie wymogi prawne należy spełnić aby możliwe było zasiedlenie obwodu łowieckiego danielami i muflonami?
76912/12/2006Co to jest "prawidłowo wykonany odstrzał łowny"? Jak w świetle zapisu, że za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich, rozumieć określenie odstrzał selekcyjny?
76812/12/2006Strażnik łowiecki powołany przez ZK kategorycznie zażądał od myśliwego wykonującego polowanie i wpisanego do książki, pokazania odstrzału i pozwolenia na broń. Ponadto zatrzymał samochód przez zajechanie drogi i dokonał przeszukania bagażnika sam bez strażnika lub Policji. Czy nastąpiło tu przekroczenie uprawnień? Czy właściwym było powiadomienie prokuratury, a może Rzecznika Dyscyplinarnego?
76605/12/2006Czy roczny plan łowiecki podlega zatwierdzeniu na posiedzeniu zarządu koła, czy raczej ma odbywać swą dalszą wędrówkę jako autorski plan łowczego?
76405/12/2006Dokonałem odstrzału mocnego, rególarnego szóstaka w klasie II o wadze trofeum 540g, którego wiek komisja oceniła na 6-7 lat, na odstrzał na rogacza w klasie II bez opisu selekcyjny czy łowny. Czy komisja dokonała prawidłowej oceny tego rogacza przyznając 2 punkty czerwone?
76205/12/2006Na polowaniu zbiorowym, na ktorym w planie odstrzału byly dziki, jelenie, lisy i sarny doszlo do przypadku strzelenia zająca. Zarząd, nie wysłuchując myśliwego, skierował sprawę do rzecznika i zawiesił myśliwego w prawie do polowania do rozstrzygnięcia ORD. Jak tę sprawę oceniać z prawnego punktu widzenia i jakie konsekwencje grożą myśliwemu, który tego zająca strzelił?
75526/11/2006W jakich okolicznościach komisja szacująca szkody może przeznaczyć uprawę do zaorania?
74407/11/2006Do jakiego terminu rolnik powinien zebrać ziemniaki z pola, żeby starać się o odszkodowanie za szkodę od koła łowieckiego?
74207/11/2006Kto może wystapić z powództwem o zadośćuczynienie z tytułu poniesionych strat związanych z ujawnieniem kłusowników, którzy bezprawnie pozyskiwali duże ilości zwierzyny?
74002/11/2006Czy dopuszczalne jest stwierdzenie przez prowadzącego polowanie zbiorowe, że można strzelić byka w II klasie wieku, choć do wykonania planu kołu pozostał tylko byk w III klasie wieku?
73902/11/2006Na czyj wniosek i kto prawnie ustala granice ostoi zwierzyny?
73727/10/2006Jakia forma i treść planu powinna być przedstawiona przez zarząd na WZ w celu jego przedyskutowania i zatwierdzenia na kolejny rok gospodarczy?
73627/10/2006W jakiej odległości od granicy obwodu można lokalizować urządzenia łowieckie służące do polowania indywidualnego?
72621/10/2006Na sąsiadującym z nami polu, tuż przy miedzy i ogrodzeniu naszej działki, w odległości 120m od domu, wybudowano ambonę myśliwską bez naszej wiedzy i zgody. Czy jest to zgodne z prawem?
71311/10/2006Czy jelenie byki w III klasie wieku w planie mogą one być odstrzelone jako byki łowne?
70802/10/2006Czy można zastrzelić zagubione psy w lesie, jeśli nie są agresywne i wiadomo od kogo pochodzą? Jakie są kryteria zabicia takich psów?
70602/10/2006Czy jest wymogiem do strzelania wałęsających się psów i kotów posiadanie wpisanego do odstrzału polowania indywidualnego właśnie zdziczałych psów i kotów?
poprzednia   5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.