strona główna forum dyskusyjne
Pytał: tropiciel
Data: 12/02/2007
Publikacja: 13/02/2007
Pytanie: W kole przekroczono roczny plan odstrzału dzików o jedną sztukę. Myśliwy, który upolował tę dodatkową sztukę polował indywidualnie, posiadał ważny odstrzał na dzika i nie wiedział o tym, że plan już wykonano. Kto jest odpowiedzialny za zaistniałą sytuację i czy myśliwemu który dokonał odstrzału grożą jakieś konsekwencje?

Odpowiedź:
Myśliwemu, jeżeli przy tej okazji nie złamał jakis wewnętrznych ustaleń, np. nie skontaktował sie z łowczym przed polowaniem, co nakazywała mu np. uchwała WZ lub zarządu, nie grożą żadne konsekwencje.

Konsekwencje może ponieść zarzad, albo łowczy. Zgodnie z brzmieniem ustawy 'Prawo łowieckie', za takie przekroczenie może odpowiadać ten, kto sprawując z imieniu dzierżawcy obwodu zarząd, dopuszcza do przekroczenia planu. Może się to skończyć postępowaniem przed sądem, a w przypadku prawomocnego skazania, nawet tylko na niewielką grzywnę, zostaje się skreślonym automatycznie z PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.