strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jerzy Mela - prezes KŁ
Data: 13/03/2007
Publikacja: 13/03/2007
Pytanie: Jaka zasadnicza różnica występuje pomiędzy zatrudnieniem a powołaniem strażnika łowieckiego przez zarząd koła łowieckiego, o którym mówi art. 36 pkt 2 ustawy o prawie łowieckim?


Odpowiedź:
Zatrudnienie, to podpisanie ze strażnikiem jednego z rodzajów umów, jakie przewiduje prawo pracy, ze wszystkimi tego konsekwencjami, np. wynagrodzeniem, podatkami, ZUS, etc.

Powołanie to akt woli zarządu, żeby funkcje strażnika powierzyć danej osobie, która obowiązki przyjmuje, ale wykonuje je nie na podstawie umowy o prace, tylko na podstawie uchwały zarządu koła, akceptując i wykonując powierzone obowiązki. Z wykonywaniem funkcji z powołania nie łączy się wynagrodzenie za pracę.

W obu typach wykonywania obowiązków strażnika, strażnik akceptuje formę swojego działania, czyli np. nie można narzucić na członka koła obowiązków strażnika, tylko musi on wyrazić na to zgodę na przyjęcie zatrudnienia czy powołania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.