strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Tomasz Oset
Data: 02/11/2006
Publikacja: 04/11/2006
Pytanie: Na czyj wniosek i kto prawnie ustala granice ostoi zwierzyny?

Odpowiedź:
Zgodnie z Art. 12 ustawy "Prawo łowieckie" robi to dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, a więc np. koło łowieckie, po uzyskaniu zgody nadleśnictwa, jeżeli jest to teren lasów państwowych. Gdyby proponowana ostoja miałą być zlokalizowana na gruncie prywatnym, to wymagana byłaby zgoda właściciela lub posiadacza tego gruntu. Przepis ten brzmi:

Art. 12. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą po uzyskaniu zgody właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu, wyznaczać i oznakowywać zakazem wstępu obszary stanowiące ostoje zwierzyny......

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.