strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Rafał J.
Data: 05/12/2006
Publikacja: 09/12/2006
Pytanie: Czy roczny plan łowiecki podlega zatwierdzeniu na posiedzeniu zarządu koła, czy raczej ma odbywać swą dalszą wędrówkę jako autorski plan łowczego?

Odpowiedź:
Łowczy, ani żaden inny członek zarządu nie jest reprezentantantem dzierżawcy obwodu łowieckiego, czyli w wiekszości wypadków koła. Jedynym reprezentantantem koła jest jego zarząd i to jaki plan składany jest do zatwierdzenia decyduje zarząd koła. Osobę przywołaną w rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania jako sporządzającą plan, traktowałbym jako kontakt, żeby zatwiedzający plan wiedzieli, z kim się kontaktować na etapie zatwierdzania planu.

To, że w w/w rozporządzeniu znalazł się zapis sugerujący, że plan wykonany i przedłożony jest przez jedną osobę, traktuję jako błąd legislacyjny, ale o tak małym znaczeniu, że nie znajdzie się pewnie nikt, kto zaskarżyłby ten przepis do Trybunału Stanu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.