strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Wiesław Łabenda
Data: 01/02/2007
Publikacja: 04/02/2007
Pytanie: Jakie wymogi prawne należy spełnić aby możliwe było zasiedlenie obwodu łowieckiego danielami i muflonami?

Odpowiedź:
Robi się to w uzgodnieniu z nadleśnictwem, bo wypada rozmawiać z drugim obok koła gospodarzem lasu, ale nie znam żadnych formalnych warunków, które należy spełnić, szczególnie, jeżeli jest to re-introdukcja, bo dane gatunki zwierzyny występują już w lesie i są tam inwentaryzowane, choćby w minimalnej ilości. Warto też sprawdzić w wieloletnim planie łowieckim, czy dany gatunek jest na danym terenie przewidziany. Jeżeli go nie ma w planie i nie ma w lesie, to zacząłbym od wprowadzenia zmian w wieloletnim planie łowieckim.

Inne ograniczenia mogą wynikać jeszcze z ustawy o ochronie przyrody.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.