strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Alicja i Henryk Kuberscy
Data: 21/10/2006
Publikacja: 24/10/2006
Pytanie: Mamy działkę 1ha, położoną przy lesie, na której znajduje się nasz dom letni z dużym sadem i ogrodem warzywnym. Na sąsiadującym z nami polu, tuż przy miedzy i ogrodzeniu naszej działki, w odległości 120m od domu, wybudowano ambonę myśliwską bez naszej wiedzy i zgody. Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiedź:
Mówiąc o ambonach budowanych w kole łowieckim, jako urządzeniach łowieckiego, to podstawowym obowiązującym uregulowaniem prawnym jest zapis Art. 12 ustawy łowieckiej:

..."Art. 12. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą po uzyskaniu zgody właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu, wyznaczać i oznakowywać zakazem wstępu obszary stanowiące ostoje zwierzyny oraz wznosić urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej."...


W tej samej ustawie jest karalne wykroczenie opisane w Art. 51. ust.1 zabraniające strzelania ..."do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych,"....

Z cytowanych wyżej ogólnie obowiązujących przepisów wynika, że ambona usytuowana w odległości 120 m od zabudowań może się tam znajdować i można z niej polować. Zbudowanie tej ambony nie musiało być uzgadniane z właścicielem sąsiedniego terenu, ale musiało być uzgodnione z właścicielem terenu, posiadaczem lub zarządcą gruntu , na którym stanęła ambona.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.