strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Stanisław Pelc
Data: 27/10/2006
Publikacja: 02/11/2006
Pytanie: Jakia forma i treść planu powinna być przedstawiona przez zarząd na WZ w celu jego przedyskutowania i zatwierdzenia na kolejny rok gospodarczy?

Odpowiedź:
Roczny plan łowiecki nie musi być zatwierdzany przez WZ. Czas sporządzania planu nie pozwala na jego dyskusję przed przyjęciem na zwyczajnym WZ, a gdyby zarząd, KR lub 1/3 członków chciała to dyskutować na WZ, musiałoby być zwołane NWZ.

Roczny plan łowiecki nie zastępuje planu działalnosci i budżetu koła, o którym mówi statut PZŁ, który musi być przez WZ przyjęty. W przyjmowanym przez WZ planie gospodarczym powinny być generalne ustalenia dotyczące gospodarki koła w danym roku, np. zwiększenie/zmniejszenie obszarów upraw, czy ilości polowań zbiorowych, przesuniecie terminu rozpoczecia polowń, np. na kaczki o 20 sierpnia, decyzja o zakupie/sprzedazy nieruchomości koła, etc. Nie ma żadnej specjalnej formy takiego planu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.