strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Obwód, plany, hodowla, gospodarka, szkody, strażnik

NrDataTreść pytania
94708/11/2007Czy istnieje możliwość, aby osoba prywatna wzięła udział w przetargu na dzierżawę obwodu łowieckiego, ktory obecnie dzierżawiony jest przez koło łowieckie?
93118/08/2007Czy można w kalendarzu polowań umieścić: "Polowanie obowiązkowe na szkodniki", jako jedno z planowanych polowań?
92814/08/2007Czy podczas odstrzału redukcyjnego można używać sztucznego światła, bądź też sprzętu noktowizyjnego, jeśli gatunek podlegający redukcji jest gatunkiem łownym i czy wykonując odstrzał redukcyjny należy się wpisywać do książki w kole, jeśli redukowanym gatunkiem są zwierzęta nie objęte prawem łowieckim np. odstrzał bobra lub kruka?
92506/08/2007Czy koło powinno płacić odszkodowanie za szkody spowodowane przez zwierzynę przechodnią, której nie zinwentaryzowno i nie wykazano w Rocznym Planie Łowieckim?
92306/08/2007Jestem łowczym w kole, a mój ojciec jest strażnikiem łowieckim. Czy ta sytuacja jest zgodna z prawem?
92130/07/2007Czy za szkody wyrządzone przez lisy w gospodarstwie domowym należy się odszkodowanie?
91827/07/2007Czy zarząd koła może podzielić obwód na mniejszy teren przypisujac do tego terenu określoną liczbę myśliwych, którzy będą mieli go pod opieką np. dokarmianie i będą polować na tym ternie na kuropatwy i bażanty?
91323/07/2007Rolnicy zgłaszają do naszego Koła wnioski o wypłacenie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych, które znajdują się na terenie administracyjnym miasta, wyłączony z polowania w Kole. Co powinnismy zrobić w takim przypadku?
90915/07/2007Czy zarząd koła może powołać myśliwego na strażnika społecznego w obwodzie, kiedy on z różnych powodów nie może i nie chce tej funkcji przyjąć?
90001/07/2007W poradniku KR pisze, że łowczy musi akceptować protokół szkód razem z prezesem, a co zrobić jak łowczy wycenia i akceptuje?
89801/07/2007Zgłoszenie szkody wpłynęło w dniu 16.04.br a ostateczne szacowanie przeprowadzono 19.04. W trakcie szacowania podjęto decyzję o zaoraniu pszenicy i powtórnym siewie. Szacujący, z uwagi na fakt, że szkoda powstała do 15 kwietnia przyjął 25% wartości spodziewanego plonu, a rolnik zażądał 40 %, motywując to datą zgłoszenia szkody. Kto ma rację i jaką należało przyjąć cenę pszenicy?
88620/06/2007Czy zarząd koła ma prawo obciążyć mnie finansowo za niewykonane prace gospodarcze w kwocie wynikającej ze średniej z protokołów wszystkich Kolegów i ta średnia razy stawka na godz. daje obowiązująca w danym roku kwotę do zapłaty?
87527/05/2007Czy myśliwi z koła łowieckiego, którzy są dzierżawcami obwodu łowieckiego w gminie powinni pomóc w zabraniu borsuka, który z pobliskiego lasu wszedł na posesję?
87227/05/2007Rolnik posadził las na gruntach rolnych, ale przeklasyfikowonie go na las nastąpi dopiero po 5 latach od momentu założenia uprawy. Czy w przypadku wystąpienia szkód, koło łowieckie ma obowiązek wypłaty odszkodowań za zgłoszone i poniesione tam straty?
86419/05/2007Walne Zgromadzenie naszego koła podjęło uchwałę o zakazie polowania przy nęciskach, a jednocześnie wnioskodawca nie użył żadnych argumentów, a tym bardziej związanych z prowadzoną gospodarką łowiecką.
86119/05/2007W jakim czasie po polowaniu indywidualnym i pozyskaniu dzika odstawiony do punktu skupu, myśliwy ma obowiązek zgłoszenia tego faktu łowczemu?
84608/05/2007Czy rolnik, który posiada pole przy lesie, a las nie należy już do naszego obwodu, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie?
83930/04/2007Naszym zdaniem niesłusznie Starosta Płocki odmówił przedłużenia dzierżawy obwodu, który koło dzierżawi od 35 lat. Jaki jest tryb odwoławczy w takim przypadku?
83727/04/2007Czy dzierżawca może wystąpić o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach na których już dostał z Urzędu Wojewódzkiego odszkodowanie z tytułu bytowania bobrów na tym obszarze?
83110/04/2007Czy w świetle obowiązujących przepisów WZ członków Koła może odwołać strażnika łowieckiego z dalszego pełnienia tej funkcji, czy też sprawa ta należy do kompetencji Zarządu Koła i WZ takiego wniosku nie powinno rozpatrywać?
poprzednia   4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.