strona główna forum dyskusyjne


Pytał: drozd
Data: 19/05/2007
Publikacja: 27/05/2007
Pytanie: Walne Zgromadzenie naszego koła podjęło uchwałę o zakazie polowania przy nęciskach, a jednocześnie wnioskodawca nie użył żadnych argumentów, a tym bardziej związanych z prowadzoną gospodarką łowiecką.

Odpowiedź:
Nie ma znaczenia, czy za wprowadzeniem zakazu polowania na nęciskach wymieniono jakieś argumenty, czy też nie. Głosując tę sprawę i uchwalając taki zakaz, wola WZ była tu wystarczająca, żeby obowiązywała wszystkich członków koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.