strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Florczak Zdzisław
Data: 10/04/2007
Publikacja: 14/04/2007
Pytanie: Łowczy Koła uważa, iż dana osoba powołana przez zarząd większościa głosów nie powinna być strażnikiem łowieckim, nie zamierza z nią współpracować, gdyż to on jako demokratycznie wybrany na łowczy powinien sam sobie dobierać strażników łowieckich. Czy w świetle obowiązujących przepisów WZ członków Koła może odwołać strażnika łowieckiego z dalszego pełnienia tej funkcji, czy też sprawa ta należy do kompetencji Zarządu Koła i WZ takiego wniosku nie powinno rozpatrywać?

Odpowiedź:
Łowczy chyba zapomniał, że kołem kieruje zarząd, a nie poszczególni jego członkowie w granicach swoich obowiązków. Łowczy, który nie chce współpracować ze strażnikiem, zresztą jaki też jest zakres tej współpracy, prędzej kwalifikuje się do odwołania przez WZ, niż do wnioskowania, o odwołanie strażnika.

WZ nie ma kompetencji, co do powołania, czy odwołania strażnika. Jest to kompetencja zarządu, a nie WZ. Zreszta, tak długo, jak zarząd nie wstawi do porządku obrad danej sprawy, np. właśnie odwołania strażnika, tak długo WZ nie może w ogóle się tym zajmować, niezależnie czy ma, czy też nie ma do danej sprawy kompetencji. Ani łowczy, ani żaden członek koła, nie może samodzielnie postawić czegokolwiek pod obrady WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.