strona główna forum dyskusyjne


Pytał: MPL
Data: 14/08/2007
Publikacja: 15/08/2007
Pytanie: Czy podczas odstrzału redukcyjnego można używać sztucznego światła, bądź też sprzętu noktowizyjnego, jeśli gatunek podlegający redukcji jest gatunkiem łownym i czy wykonując odstrzał redukcyjny należy się wpisywać do książki w kole, jeśli redukowanym gatunkiem są zwierzęta nie objęte prawem łowieckim np. odstrzał bobra lub kruka?


Odpowiedź:
O zasaadach wykonywania odstrzału redukcyjnego mówią ustawa 'Prawo łowieckie' i ustawa o lasach. Mówi się tam o wykonywaniu odstrzału redukcyjnego tylko przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania polowania. Nie ma tam równocześnie mowy o jakiś odstępstwach od stosowanych w Polsce metod i sposobów polowania. Z tego wnioskowałbym, że podczas takiego odstrzału nie można używać sztucznego światła, bądź też sprzętu noktowizyjnego jeśli gatunek podlegający redukcji jest gatunkiem łownym.

Ponieważ podczas wykonywania odstrzału redukcyjnego istnieje obowiązek ..."powiadomienia zarządcy i dzierżawcy obwodu łowieckiego lub zarządcy terenu niewchodzącego w skład obwodu łowieckiego o zastosowaniu odstrzału redukcyjnego na ich koszt, ze wskazaniem: a) gatunków i ilości zwierząt łownych przewidzianych do odstrzału redukcyjnego, b) przewidywanej lokalizacji, sposobów przeprowadzenia oraz kosztów wykonania odstrzału redukcyjnego"..., to zarządca wie o dokonywanym odstrzale redukcyjnym i powinien umożliwić wykonywanie tego odstrzału w sposób bezpieczny. Sądzę, że sprawy wpisu do książki wyjść powinny być uzgodnione z zarządcą, a przy istnieniu wątpliwości skłaniałbym się raczej do dokonywania wpisu, niż jego zaniechania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.