strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Teresa Leszczyńska
Data: 27/07/2007
Publikacja: 29/07/2007
Pytanie: Czy zarząd koła może podzielić obwód na mniejszy teren przypisujac do tego terenu określoną liczbę myśliwych, którzy będą mieli go pod opieką np. dokarmianie i będą polować na tym ternie na kuropatwy i bażanty?

Odpowiedź:
Taka uchwała ogranicza prawa członka do polowania, a więc tylko WZ mogłoby ją podjąć. Zarząd przekracza swoje kompetencje, jeżeli taką uchwałę w sprawie polowania podejmuje.

Zarząd może zaś podjąć taką uchwałę w kontekście podziału zadań i obowiazków, przypisując członków do zadań wykonywanych na danej części terenu, bo to zarząd organizuje gospodarkę łowiecką w obwodzie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.