strona główna forum dyskusyjne


Pytał: KR
Data: 01/07/2007
Publikacja: 11/07/2007
Pytanie: Szacowania szkód powinna dokonywac komisja która została wyznaczona przez WZ a praktycznie szacuje łowczy i skarbnik. W poradniku KR pisze, że łowczy musi akceptować protokół szkód razem z prezesem, a co zrobić jak łowczy wycenia i akceptuje?


Odpowiedź:
To nie WZ powinno wyznaczać komisję do szacowania szkód. Wyznaczenie tej komisji leży w kompetencjach zarządu. Jak już jednak WZ wyznaczyło tę komisje, to może ona działać, ale w dalszym ciągu za wypłaty dokonywane w wyniku szaczowania tej komisji odpowiada zarząd i właśnie dlatego to zarząd powinien określać, kto szacuje szkody.

To, że w poradniku dla KR pisze, że to łowczy i prezes mają akceptować protokół szaczowania, nie jest prawem obowiązującym. Po pierwsze poradnik został napisany w czasie obowiązywania innego statutu, a poza tym poradnik taki nie jest prawem obowiązującym członków PZŁ, tylko właśnie pewnym poradnikiem, z którego można korzystać, ale nie jest do stosowania obligatoryjnego. Za gospodarkę finansową koła odpowiada cały zarząd, a więc albo protokoły są akceptowane na posiedzeniu zarządu i podpisywane zgodnie ze statutem, przez prezesa i innego członka zarządu, albo przez te osoby, które specjalnie wyznaczy zarząd. Jeżeli w tym kole przyjęło się, że podpisuje prezes i łowczy, to jest to zgodne z prawem. To, że łowczy jest szacującym nie zmienia ogólnej zasady, że podpisujący protokół robią to w imieniu całego zarządu, co oznacza, że za tym protokołem podpisanym formalnie przez prezesa i łowczego stoi cały zarząd, a kto fizycznie złożył podpis nie ma znaczenia, jeżeli tylko osoby podpisujące spełniają w/w zasadę statutowego reprezentowania koła.

KR nie powinna z podpisywania protokołu przez łowczego robic zarzutu, ale rzetelnie sprawdzić protokoły i ewentualnie tu szukać nieprawidłowości. Jeżeli takich nieprawidłowości nie znajdzie, to po prostu łowczy działa rzetelnie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.