strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Krzysztof Sikorski
Data: 08/05/2007
Publikacja: 08/05/2007
Pytanie: Czy rolnik, który posiada pole przy lesie, a las nie należy już do naszego obwodu, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie? Przecież nawet ambony nie możemy tam postawić, gdyż istnieje chyba pas graniczny.

Odpowiedź:
Jeżeli pole rolnika leży w granicach obwodu dzierżawionego przez koło, to ma on prawo ubiegania się o odszkodowanie za szkody od koła.

W granicach obwodu koło może stawiać ambony, nawet 0,5 m od granicy obwodu. Nie ma niczego takiego jak "pas graniczny", chociaż oczywiście, jeżeli ściana lasu stanowi granicę, to nie można postawić ambony w tym lesie, tylko w miejscu, które jednoznacznie należy do obwodu koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.