strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Obwód, plany, hodowla, gospodarka, szkody, strażnik

NrDataTreść pytania
21321/03/2004Czy myśliwy, który zbudował na terenie obwodu za swoje pieniądze zwyżkę lub ambonę i urządził przy niej nęcisko na dziki może zabronić innym myśliwym z tego koła korzystać z tych urządzeń?
18809/02/2004Czy legalne jest przeprowadzanie przez koło łowieckie polowania na moim terenie (odległość od 5 metrów do 100 m od zabudować), używanie na nim broni palnej i psów. Jeżeli jest to sprzeczne z prawem to jakie przepisy i ustawy o tym mówią.
17518/01/2004Wiem, że już jest przygotowywany nowy projekt o prywatnych terenach łowieckich w Polsce po wejściu do UE z likwidacją PZŁ, bo w całej UE już tak jest i wiem, że rolnicy już nie wpuszczają myśliwych na pola i niszczą urządrzenia łowieckie.
17017/01/2004Czy uchwała WZ członków koła o treści : ..."Trofea pozyskanych samców zwierzyny płowej należy niezwłocznie po dokonaniu odstrzału przedstawić łowczemu lub podłowczemu"...., jest sprzeczna z obowiązująymi w PZŁ aktami prawnymi?
16817/01/2004Czy istnieją jakieś uregulowania prawne dotyczące umiejscawiania ambon?
16517/01/2004Czy za powierzchnię rezeratów powinniśmy płacić tenutę dzierżawną i czy słusznie płacimy odszkodowania łowiecie za szkody wyrządzane przez zwierzynę?
16112/01/2004Czy zarząd koła ma prawo odsprzedawać zwierzynę pozyskaną na polowaniu zbiorowym myśliwym po cenie wyższej niż obowiązująca w punkcie skupu.
16012/01/2004Czy potrzebuję czyjejkolwiek zgody, jeśli chcę zająć ambonę wyłącznie w celu robienia zdjęć?
15223/12/2003Kwota odszkodowania za szkodę w ziemniakach została zaniżona. Czy powinnam zgłaszać na piśmie wniosek o szacowanie końcowe? Jak dalece niekorzystne jest dla mnie nie złożenie takiego wniosku, gdyby doszło do sprawy sądowej?
14710/12/2003Czy ktokolwiek miał prawo zbudować na moim gruncie budowlę służącą do ukrycia się dla myśliwego?
14610/12/2003We mgle kilkakrotnie widzieliśmy mężczyzn z bronią i psami, podchodzących niemal pod okna. Co robić?
14204/12/2003Czy zarząd koła ma prawo odstąpić od prawie całkowitego wstrzymania planowanego odstrzału kóz i koźląt?
12719/11/2003Gdzie można nabyć mapy, na których są zaznaczone obwody lowieckie?
12519/11/2003Czy zarząd koła może upoważnić myśliwego do pomocy strażnikowi łowieckiemu w sprawach kłusownictwa na polach przy pomocy aut terenowych?
12405/11/2003Proszę o podanie wykładni w sprawie organizacji nęcisk przez myśliwych. Kto wydaje zezwolenie? Czy istnieje w tej dziedzinie dowolność?
12231/10/2003Czy jeden z myśliwych będąc w zarządzie może budować i dokarmiać ptactwo tylko sobie znanych posypach i niezgłaszając tego zarządowi, gdy istnieje taki obowiązek?
9413/08/2003Kto obecnie wypłaca odszkodowania za szkody łowieckie powstałe na terenie niewydzierżawionym i wyłączonym z polowań, Starosta czy Wojewoda? Jaki przepis to precyzuje?
9312/08/2003Co powinienem zrobić jako członek komisji rewizyjnej Koła w przypadku kiedy łowczy koła zakupił na terenie naszego obwodu 100 ha łąk i przekształcił je w pola uprawne?
7319/05/2003Macierzysty członek koła zwrócił się z pisemną prośbą o skreślenie z listy członków koła, jednakże posiada on znaczne zaległości finasowe. Czy należy dokonać skreślenia, a potem na zasadzie paragrafu 12 ust. 5 statutu PZŁ domagać się uregulowania należności, czy też przed podjęciem decyzji o skreśleniu wymóc uregulowanie zaległości?
6906/05/2003Jak założyć koło łowieckie, otrzymać obwód? Czy obecnie jest to wogóle możliwe?
poprzednia   5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.