strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Obwód, plany, hodowla, gospodarka, szkody, strażnik

NrDataTreść pytania
133320/01/2011Proszę o weryfikacje i komentarz sytuacji która miała miejsce w bieżącym roku tzn. zbiegnięcia się daty i wolnych dni. Sezon polowań na sarnę kończy się z dniem 15 stycznia (sobota), większość myśliwych twierdzi, że można było polować do 16 stycznia (niedziela) bo regulamin polowań dopuszcza przedłużenie polowania o te dni wolne, które przypadają bezpośrednio po 15 stycznia. Z drugiej strony zmienił się zapis 5 ust 1pkt 1 i ust 3 przedłużający okres polowań zbiorowych do 31 stycznia. Proszę o komentarz.
133220/01/2011Na terenie naszego zakładu pracy (min. w okolicy magazynu zboża) pojawiają się dziki, które nie reagują na żadne odstraszanie, zachowują się jak oswojone. Nie wiadomo czy są zdrowe czy chore. Spacerują sobie wzbudzając strach wśród pracowników, pracujących na różnych zmianach. Kto powinien zająć się usunięciem ich z terenu zakładu? Ko ponosi koszty takich akcji?
132818/01/2011Jako Koło wypłaciliśmy odszkodowanie za utracony plon - ziarno. Pieniądze (przekaz pocztowy) nie zostały przyjęte przez rolnika, który w piśmie skierowanym do koła żąda dodatkowo odszkodowania za utraconą słomę. Czy rolnik może żądać odszkodowania za plon - ziarno oraz za słomę, której nie może zebrać w wyniku zniszczenia przez dziki?
131030/12/2010Kolega nie otrzymał "odstrzału" na kozła (na pozostałą zwierzynę dostał). Zarząd uzasadnił to pewnymi brakami w wykonywaniu prac. Kolega uważa, że wszystkie prace na rzecz koła wykonał i zgodnie z zasadami wydawania odstrzałów (zatwierdzonymi przez WZ) powinien go otrzymać. Czy jeżeli otrzyma od zarządu uchwałę wraz z uzasadnieniem w tej sprawie i odwoła się do WZ to po wpłynięciu jego odwołania odstrzał powinien dostać?
128019/11/2010Mam pole koło lasu na którym jest zasiana kukurydza, która została w dużym stopniu zniszczona przez dziki. Chciałbym się dowiedzieć co mam zrobić i do kogo się udać?
127217/11/2010Czy łowczy koła może szacować szkody, czy raczej powinni być to myśliwi spoza zarządu?
126710/11/2010Jak powinno zareagować Walne Zebranie na fakt, że ustępujący Zarząd nie przedstawił preleminarza wydatków i budżetu na przyszły sezon mimo, że taki punkt był w porządku Walnego Zebrania. Zarząd tłumaczył,że nie zdążył przygotować więc nie przedstawi, bo nie ma takiej potrzeby. Walne zebranie zakończyło się bez głosowania nad przyjęciem preleminarza kosztów i budżetu na następny sezon bo go po prostu nie było.
126308/11/2010Czy członek zarządu koła łowieckiego może być w danym kole strażnikiem łowieckim?
126203/11/2010Czy Zarząd Koła ma prawo podzielić obwód na dwa 'podobwody' z dwoma książkami wyjść w łowisko w dwóch różnych miejscach? Każda z książek posiadałaby wtedy mapkę z zasięgiem terytorialnym, na który obowiązuje.
124314/10/2010Wyliczając wartość odszkodowania za ziemniaki przemysłowe właściciel wnioskuje o uwzględnienie w cenie jednostkowej dopłat, które otrzymuje za dostarczenie ziemniaków odbiorcy, w zależności od zawartości skrobi. Czy szacujący powinien do ceny jednostkowej doliczać ww. dopłaty? Właściciel wcześniej dokonał kontraktacji ziemniaków.
123301/10/2010Wczoraj na posiedzeniu zarządu wyżej wymieniony zarząd podjął uchwałę, że jedyny byk jelenia który jest w planie będzie wpisywany do odstrzału w następującej kolejności: pierwszych 10 najbardziej udzielających się w życie koła członków dostania wpis 19 sierpnia, następna grupa za miesiąc i ostania w październiku. Czy takie uchwały powinien podejmować Zarząd czy WZ?
122424/09/2010Uprzejmie proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu szacowania szkód w uprawie porzeczek, na której wystąpiło buchtowanie międzyrzędów. Właściciel zwrócił się do Koła Łowieckiego o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę w plantacji porzeczki czarnej z uprawą współrzędną mieszanki roślin motylkowych drobnonasiennych z trawami. Właściciel stoi na stanowisku aby w przedmiotowej uprawie porzeczki zastosować sposób szacowania właściwy dla łąk i pastwisk, tj. oszacować wartość utraconego plonu (masy zielonej lub siana) oraz koszty doprowadzenia uszkodzonej powierzchni do stanu pierwotnego. Czy na plantacji porzeczki można prowadzić dodatkowo uprawę współrzędną? Jeżeli tak, to jak potraktować ww. przypadek pod kątem szacowania szkód? Wieloletnie obserwacje członków Koła potwierdzają fakt wykaszania przez właściciela traw między rzędami porzeczek, ale nie stwierdzono zbierania masy zielonej lub produkcji siana.
120402/09/2010Czy na terenie Natura 2000 oraz w rezerwacie przyrody można stawiać ambony oraz zwyżki z których dokonuje się odstrzału zwierzyny?
119217/08/2010Jakiej treści uchwałę powinien (czy w ogóle powinien?) podjąć zarząd koła w przypadku naruszenia przez myśliwego art. 52 PŁ tj. pozyskania 4 sztuk dzików mając upoważnienie na pozyskanie 2 sztuk. O zaistniałej sytuacji zarząd koła powiadomił Komisariat Policji.
117227/07/2010Na terenie obwodu łowieckiego znajdują się rezerwaty przyrody. W jakiej odległości od rezerwat można zakładać nęciska i budować ambony , paśniki , lizawki? Czy w ogóle istnieje jakiś prawny przepis określający prowadzenie gospodarki łowieckiej w określonej odległości od granicy rezerwatu?
116409/07/2010Łowczy w moim kole nie chce nam dawać odstrzałów w marcu bo jak twierdzi musi sporządzić rozliczenie całoroczne co zostało upolowane w mijającym sezonie do 15 marca w nadleśnictwie a zaraz później do PZŁ. I jak twierdzi nie może nam dać odstrzałów bo co ma zrobić np. z lisem który zostanie pozyskany 18 marca, jak on będzie miał już całe pozyskanie wykazane w nadleśnictwie i w PZŁ. Gdzie go ująć? Co mogę zrobić aby otrzymać odstrzał?
114602/07/2010Na polowaniu strzeliłem 2 dziki w tym samym dniu. W rubryce "Gatunek" wpisuję: 1) Dzik x 2, data, godzina oraz miejsce pozyskania. Czy może być taki zapis? Czy muszę wpisać: 1) dzik - 11.11.08, godz 19.30, łow. 10 2) dzik - 11.11.08, godz 22.15, łow. 10.
113521/06/2010Moje Koło posiada 2 obwody łowieckie. Od lat mamy je podzielone na rewiry. Do każdego rewiru są przydzielone 2-3 osoby. Naturalnie są rewiry lepsze i gorsze, rewiry z ostoją jeleni, rewiry bez nich. Strzelamy około 90 jeleni, 300 dzików, no i sarny. Rewiry są pozamykane. Tzn mogą na nich tylko polować te przypisane osoby (chyba, że ktoś Cię zaprosi). Po zmianie Zarządu 3 lata temu jest lepiej. Rewiry z 1 października otwiera się DO POLOWAN TYLKO NA JELENIE. Na 2 miesiące, czyli do końca listopada. Ogólnie Zarząd jest za otwarciem rewirów, ale jest trochę "ale". Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji. Jak prawo reguluje te kwestie?
113418/06/2010Jakie są warunki / zasady stawiania ambon. W szczególności chodzi mi o odległości: od zabudowań, od prywatnego pola. Czy ambona może być skierowana w stronę budynków mieszkalnych i w jakiej minimalnej odległości może być od nich ustawiona?
113217/06/2010Kto ustala roczne plany pozyskanie zwierzyny w OHZ? Moje koło które gospodaruje na 1200 ha lasu ma do odstrzału 5 byków a w/w OHZ który wcale nie "ma" lasu 10 lub 12.
poprzednia   2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.