strona główna forum dyskusyjne
Pytał: dddddd1
Data: 27/07/2010
Publikacja: 30/07/2010
Pytanie: Na terenie obwodu łowieckiego znajdują się rezerwaty przyrody. W jakiej odległości od rezerwat można zakładać nęciska i budować ambony , paśniki , lizawki? Czy w ogóle istnieje jakiś prawny przepis określający prowadzenie gospodarki łowieckiej w określonej odległości od granicy rezerwatu?

Odpowiedź:
Zgodnie z Art. 15 ust.2 ustawy o ochronie przyrody:
2. Na obszarach graniczących z rezerwatem przyrody może być wyznaczona otulina.


Rozporządzenie wojewody, określa nazwę rezerwatu, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Otulina, to strefa ochronna graniczącą z formą ochrony przyrody (rezerwatem) i wyznaczona indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.

Nie ma żadnych przepisów dot. prowadzenie gospodarki łowieckiej w określonej odległości od granicy rezerwatu, albo od granicy otuliny.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.