strona główna forum dyskusyjne
Pytał: ro.wo
Data: 14/10/2010
Publikacja: 14/10/2010
Pytanie: Wyliczając wartość odszkodowania za ziemniaki przemysłowe właściciel wnioskuje o uwzględnienie w cenie jednostkowej dopłat, które otrzymuje za dostarczenie ziemniaków odbiorcy, w zależności od zawartości skrobi. Czy szacujący powinien do ceny jednostkowej doliczać ww. dopłaty? Właściciel wcześniej dokonał kontraktacji ziemniaków.

Odpowiedź:
W odszkodowaniu za szkodę stosuje się ..."cenę skupu danego artykułu rolnego, a w przypadku gdy nie jest prowadzony skup - cenę rynkową, obowiązującą w okresie szacowania i rejonie występowania szkody, pomniejszoną o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania"..., co stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

To koło musi zdecydować, co należy rozumieć przez "cenę" w rozumieniu powyżej zacytowanego przepisu i czy dopłata ta jest elementem ceny i ile wynosi dla tej konkretnej uprawy.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.