strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Andrzej
Data: 18/01/2011
Publikacja: 20/01/2011
Pytanie: Jako Koło wypłaciliśmy odszkodowanie za utracony plon - ziarno. Pieniądze (przekaz pocztowy) nie zostały przyjęte przez rolnika, który w piśmie skierowanym do koła żąda dodatkowo odszkodowania za utraconą słomę. Czy rolnik może żądać odszkodowania za plon - ziarno oraz za słomę, której nie może zebrać w wyniku zniszczenia przez dziki?

Odpowiedź:
Koło zobowiązane jest wypłacić odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych. Słoma jest raczej płodem rolnym i jak rozumiem, rolnik nie żąda naprawy szkody w uprawie, którą już zakończył, bo plony zebrał. Pozostała na polu słoma, jako płód rolny o jakiejś tam wartości. Jeżeli słomę tę traktujemy jako płód rolny, to należy rozważyć, czy płód ten jest na tyle zniszczony, że nie nadaje się do zbioru. Jeżeli tak, to wartość tej słomy, pomniejszona o koszty zbioru, jest szkodą rolnika.

Jeżeli potraktować szkodę jako szkodę w uprawie, bo nie można uprawy skończyć (zebrać plonu w postaci słomy), to wówczas wysokość szkody liczona byłaby jak wyżej, ale wymagałaby 100% zniszczenia pola (uprawy), co raczej jest niemożliwe. Jeżeli rolnik wjechał na pole kombajnem i zebrał ziarno, to tak samo powinno mu się udać wjechać na pole maszyną do zbierania słomy. Jeżeli zaś maszyna nie jest w stanie wjechać, to prawdopodobnie tylko na określoną część pola, a nie na całe pole. Wówczas szkodą byłaby słoma z tej części, na którą nie można wjechać maszyną do zbierania słomy.

Powyższe jest interpretacją ogólną, bez wchodzenia w szczegóły, których nie znam. Koło może też stanąć na innej pozycji i powiedzieć, że szkód w uprawie nie ma, bo uprawa się zakończyła, a słoma leży na polu jako plon i nie jest zniszczona. To koło dokonuje wyceny i w rezultacie będzie tak jak zdecyduje koło. Czy rolnik będzie dochodził wyższego odszkodowania w sądzie, to oczywiście nie wiem, tak samo jak nie wiem, jak sąd zinterpretuje tę konkretną sprawę, gdyby trafił tam pozew rolnika.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.