strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Stefan Bazyluk
Data: 08/11/2010
Publikacja: 08/11/2010
Pytanie: Czy członek zarządu koła łowieckiego może być w danym kole strażnikiem łowieckim?

Odpowiedź:
Powołanym tak, ale zatrudnionym to raczej nie, bo wystąpi formalny konflikt pracodawcy (zarząd) z zatrudnionym (członek zarządu).
Z pragmatyki pracy koła, powołanie członka zarządu na strażnika nie jest dobrym rozwiązaniem. Członkowie zarządu mają wystarczająco dużo pracy wykonywanej społecznie, żeby jeszcze brać na siebie obowiązki strażnika. Dlatego osobiście nie polecałbym takiego rozwiązania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.