strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Beata Wegner
Data: 02/09/2010
Publikacja: 03/09/2010
Pytanie: Czy na terenie Natura 2000 oraz w rezerwacie przyrody można stawiać ambony oraz zwyżki z których dokonuje się odstrzału zwierzyny?

Odpowiedź:
Rezerwaty przyrody wyłączone są z obwodu łowieckiego, więc w ogóle nie ma mowy o polowaniu tam, chyba, że w danym rezerwacie lub jego części, nie zabroniono wykonywania polowania, na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub w zadaniach ochronnych (Prawo łowieckie Art.26).

Obszar Natura 2000 nie wpływa na prowadzenie gospodarki łowieckiej, więc ambony można tam stawiać.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.