strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Obwód, plany, hodowla, gospodarka, szkody, strażnik

NrDataTreść pytania
160731/01/2012Zgodnie z prawem możemy stosować pułapki żywołowne w celu ograniczania gatunków inwazyjnych tj. norka am. jenot, szop pracz. Jak ewidencjonować, komu zgłaszać, z kim uzgadniać lokalizację?
159516/01/2012Jaki przepis mówi o konieczności ewidencjonowania pobytu myśliwego (bez broni) w lesie, który udaje się tam do wykonywania prac gospodarczych? Czy jest taki obowiązek ewidencjonowania?
158907/01/2012Czy rację ma leśniczy, który zwrócił się do łowczego z pretensjami, że w ogrodzonej szkółce leśnej znajdują się sarny i on żąda żeby je stamtąd wygonić. Szkółka należy do nadleśnictwa, jest ogrodzona (nasuwa sie wniosek, że niewłaściwie), myśliwi tam nie polują.
158804/01/2012Nasz obwód jest podzielony na 4 rejony i czterech myśliwych zapisuje się na nie. Gdybym ja chciał tego dnia polować to czy kontaktując się z nimi mogą mi odmówić polowania w tym rejonie? Są jakieś regulacje w tej kwestii?
156812/12/201111.12.2011 w naszym Kole odbyło się polowanie zbiorowe zgodnie z planem polowań. Po przybyciu na miejsce zbiórki prowadzący stwierdził, że w tym łowisku nie ma zwierzyny i szkoda tu polować. W porozumieniu z prezesem Koła zmieniono miejsce polowania zbiorowego na inne łowisko w tym samym obwodzie łowieckim. Czy prowadzący mógł podjąć taką decyzję niezgodnie z planem polowań?
156508/12/2011Czy ZK może przyjąć uchwałę, że na polowaniu indywidualnym na bażanty koguty obowiązuje zakaz ich strzelania w promieniu np. 100 m od posypu?
155730/11/2011Art. 52 Ustawy Prawo Łowieckie w punkcie 5 mówi: "Kto ... zezwala na PRZEKROCZENIE zatwierdzonego w planie łowieckim POZYSKANIA zwierzyny.... - podlega karze ..itd..." Czy przekroczeniem w rozumieniu tego przepisu będzie jedynie przekroczenie ogólnej liczby kozłów przewidzianych do pozyskania? Czy również rozbieżność pozyskania w klasach wieku traktowana winna być w myśl artykułu cytowanego na wstępie (a jeśli nie to, jakie inne sankcje powinny zostać zastosowane?)
155428/11/2011Ze względu na bardzo tęgą zimę zarządy okolicznych kół łowieckich podjęły uchwałę (każde koło indywidualnie swoją uchwałę) o nie strzelaniu w sezonie 2011/2012 saren-kóz oraz koźlaków ze względu na dużą ilość ubytków podczas zimy. Czy Zarząd Koła powinien wystąpić do poszczególnych nadleśnictw z korektami rocznych planów łowieckich w związku z nieplanowanym pozyskiwaniem w/w zwierzyny? Czy nadleśniczowie mogę nie podpisać tych korekt, tłumacząc się zwiększeniem się szkód w uprawach leśnych oraz czy zarząd koła powinien dołączyć do tych korekt protokoły upadków tej zwierzyny z poszczególnych obwodów ewentualnie jak prawnie uregulować tą kwestię, aby nie doprowadzać do konfliktów z nadleśnictwami?
154416/11/20111. Który aparat powołuje myśliwego na funkcje Strażnika Łowieckiego? Walne zgromadzenie Koła czy Zarząd Koła? 2. Czy myśliwy może być powołany na funkcje Strażnika Łowieckiego w kole, w którym jest niemacierzystym członkiem?
152121/10/2011Od kilku lat zajmuję się fotografowaniem przyrody i od dłuższego czasu zastanawiam się, jakie są moje prawa do przebywania w lesie. Czy istnieje jakaś sytuacja, w której myśliwy może mnie przepędzić z lasu?
152021/10/2011Czy chęć przebywania na ambonie lub też w ich okolicy, w celu fotografowania przyrody, podczas wzmożonej aktywności myśliwych np. podczas rykowiska należy gdzieś zgłaszać?
151921/10/2011Czy jako fotograf (nie myśliwy) mam prawo do przebywania i fotografowania na obszarze OHZ?
150106/10/2011Łowczy koła do wiadomości kolegom myśliwym dokonał w książce wyjść w łowisko wpisu, że w danym obwodzie planowy odstrzał rogaczy został wykonany. Po miesiącu od tego wpisu pozyskany zostaje rogacz przez myśliwego zaproszonego. Tłumaczeniem łowczego było, że Zarząd koła zostawił sobie 5 rogaczy z wyłącznym przeznaczeniem dla gości zaproszonych. Czy takie oszustwo bądź celowe wprowadzanie kolegów w błąd jest etyczne i zgodne z obowiązującą Ustawą Łowiecką?
149804/10/2011Rolnik ogrodził siatką na słupach drewnianych swoje zabudowania wraz z polem ok. 20 ha na którym posiał kukurydzę. Wjazd na pole tylko przez zabudowania rolnika uniemożliwia wykonywanie polowania. Ze względu na uszkodzenia siatki powstały szkody wyrządzone przez dziki. Czy można odmówić szacowania, powołując się na art.26 pkt 4 ustawy Prawo Łowieckie, który stanowi: w skład obwodów łowieckich nie wchodzą... tereny przeznaczone na cele... gospodarcze... w granicach ich ogrodzeń.
149602/10/2011Czy w urzędzie gminy powinny znajdować się dokumenty dotyczące wieloletnich planów, jak i rocznych planów łowieckich z tych kół, które to burmistrz, wójt opiniuje. Czy koło łowieckie ma obowiązek takie dokumenty w kopii dostarczyć i zostawić tam?
148704/08/2011Jak powinna wyglądać "technika" wykonywania swoich zadań przez strażnika łowieckiego powołanego przez ZK? Czy może wypisać się w "Książce ewidencji..." w łowisko (lub łowiska), w których polują już myśliwi (jak się ma do tego par.23 ust.4 regulaminu polowań)? Czy może mieć ze sobą broń? Czy może mu towarzyszyć np. członek ZK bez wypisania i bez broni? Czy musi postępować zupełnie inaczej?
148229/07/2011Czy powołany do pełnienia obowiązków strażnika łowieckiego (nieetatowy) członek koła powinien posiadać wykształcenie średnie?
147020/07/2011W Rocznym Planie Łowieckim koło ma do pozyskania 10 rogaczy. Czy w świetle art. 52 pkt. 5 ustawy prawo łowieckie łowczy może wydać "upoważnienia" wszystkim myśliwym koła (50 myśliwym), czy tylko 10 myśliwym na czas określony przez WZ (po którym wydaje następnym myśliwym w sposób określony przez WZ)? Czy WZ może podjąć uchwałę (przy założeniu, że wydaje się "upoważnienia" wszystkim myśliwym), że wydający "upoważnienia" po zrealizowaniu 80% zwierzyny określonej do pozyskania w RPŁ wydaje myśliwym wyłącznie taką ilość "upoważnień" jaka została do wykonania w RPŁ?
146719/07/2011Zarząd Koła przyjął uchwałę, aby przekazać tusze dzików dla rolników, u których wystąpiły szkody w uprawach, spowodowane przez dziki, po wstępnych uzgodnieniach z rolnikami w celu zawarcia ugody. Czy Zarząd może w taki sposób przekazać tusze dzików dla rolników, a jeżeli nie to w jaki sposób?
146508/07/2011Plantacja orzecha laskowego jest ogrodzona siatką leśną przez właściciela. Dziki wyrządziły szkodę wchodziły podnosząc ją. Czy przysługuje odszkodowanie za wyrządzone szkody?
poprzednia   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.