strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Obwód, plany, hodowla, gospodarka, szkody, strażnik

NrDataTreść pytania
190414/03/2013Czy strażnik leśny ma prawo zatrzymania pojazdu którym kieruje myśliwy w terenie zabudowanym, przeszukania i wylegitymowania myśliwego?
190314/03/2013Jestem właścicielem gruntu na którym dostrzegłam ustawioną ambonę myśliwską. Nikt z koła łowieckiego nie pytał mnie o zgodę ustawiając ambonę. Nadmienię, że teren na której postawiono ambonę jest moją własnością, niezabudowaną. Czy są przepisy regulujące stawianie ambon na prywatnych gruntach? Czy Koło Łowieckie ma obowiązek uzyskania mojej zgody?
190008/03/2013Czy koło łowieckie może wypłacić odszkodowanie łowieckie za szkodę powstałą na uprawie rolnikowi który zgłosił szkodę do koła a koło nie oszacowało szkody która powstała dwa lata temu - brak protokołu szkody, wypłacono szkodę na tak zwaną gębę? Było to wczoraj. Wypłacono gdy dokumenty koła poszły do komisji rewizyjnej. Czy tak może być?
188713/02/2013Czy w upoważnieniu może być wpis sarna polna?
188512/02/2013Pytanie, które mnie nurtuje to plan polowań, w którym podane miejsce polowania to cały obwód. Powoduje to u kolegów dyskusję nad możliwością wykonywania polowania indywidualnego dzień wcześniej (czy np. nie musi być podane przybliżone miejsce wykonywania polowania np. kilka miejscowości, las taki i taki).
188412/02/2013Mam pytanie dotyczące wydania przez zarząd zakazu dokonywania wpisu do książki wyjścia w teren myśliwego przez innych kolegów. Na jakiej podstawie można wydać taką decyzję? Dodam, że do miejsca wpisu mamy stosunkowo daleko, w związku z tym nasuwa się kolejne pytanie czy jest możliwość udostępnienia książki w dwóch miejscach (np. w dwóch częściach)?
187807/02/2013Czy Łowczy może jeździć po łowisku bez wpisu (lub wpisany w dany sektor) i kontrolować kolegów polujących w innych sektorach? Jeżeli tak, to na jakich zasadach? W ogóle czy każdy z członków zarządu może tak postępować w stosunku do członków koła? Jakie są kompetencje Łowczego w tej sprawie?
187024/01/2013Jeden z kolegów myśliwych mieszka na granicy dwóch obwodów łowieckich (przez jego podwórko przechodzi granica- potokiem) i jest członkiem obydwóch kół. Moje pytanie brzmi, czy może na polowanie indywidualne wypisywać się jednocześnie do jednego i drugiego obwodu, polując w rewirach sąsiadujących z granicą obwodów?
186924/01/2013Granicą sąsiadujących z sobą obwodów łowieckich jest asfaltowa droga wojewódzka. Aby nie forsować się długimi podejściami od drogi do ambony, chcieliśmy wybudować ambonę jak najbliżej drogi (teren nie zagospodarowany, odłogi, wąwozy, nieużytki itd.) co automatycznie wiąże się z granicą drugiego obwodu. W jakiej odległości od granicy sąsiedniego obwodu można postawić ambonę?
186722/01/2013W kole, w którym poluję mam 4 nęciska a przy nich ambony. Wszystkie nęciska zostały uzgodnione z zarządem koła a budowa ambon z odpowiednim nadleśniczym. W tym roku, zarząd koła podjął uchwałę nakazującą mi likwidację 2 nęcisk. Nadmieniam, iż plan pozyskania dzika w naszym kole, rzadko kiedy jest wykonany. Czy zarząd koła ma prawo podjąć uchwałę nakazującą mi likwidacją dwóch nęcisk , na które wcześniej wydał zgodę?
186415/01/2013Podczas polowania zbiorowego w moim kole doszło do niecodziennej sytuacji. Podczas drugiego pędzenia do polowania dołączył jeden myśliwy, niemacierzysty członek naszego koła. Wszyscy myśliwi byli już na stanowiskach a "kolega" doszedł do linii myśliwych i przesuwając kilku z nich po kilkadziesiąt metrów zajął sobie stanowisko bez wiedzy i zgody prowadzącego. Podczas tegoż pędzenia ww. myśliwy strzelił lochę ok. 80-90 kg. Na odprawie przed polowaniem prowadzący zaznaczył, że nie strzelamy do loch. W jaki sposób ZK może ukarać za tak skandaliczne zachowanie myśliwego, każąc go najsurowszą z możliwych kar?
185908/01/2013Jeśli odszkodowanie za straty w uprawie nie zostanie wypłacone rolnikowi w ustawowym terminie 30 dni od sporządzenia protokołu szacowania szkody, czy może on domagać się dodatkowo odsetek od zaległego odszkodowania i czy w świetle prawa można dogadać się z rolnikiem i rozłożyć płatność na raty?
185704/01/2013Czy możliwy jest podział 1 koła na 2 z jednoczesnym podziałem obwodów pomiędzy istniejące a powstające koło w taki sposób, aby wyodrębniający otrzymał jeden obwód który nie wraca do puli ogólnej? Jeśli tak, to jak to formalnie powinno wyglądać?
185127/12/2012Na polowaniu zbiorowym kolega strzelił wycinka, a do pozyskania były tylko warchlaki i przelatki, więc przekroczył plan pozyskania. Co powinien zrobić ZK a szczególnie Łowczy?
183917/12/2012Rolnik ma pretensję do strażnika łowieckiego z tej samej miejscowości, że nie otrzymał odszkodowania. Strażnik wystąpił z pismem do koła o odszkodowanie a koło zwala teraz na strażnika, że późno dostarczył szkody, a szkody szacował w/w łowczy tego koła. Czy koło może odmówić wypłaty szkody jeżeli szkoda ta była szacowana przez Łowczego koła lecz Łowczy nie złożył w terminie wniosku do koła?
182519/11/2012Z jakiego aktu prawnego wynika fakt posiadania przez koło książki pozyskania zwierza i jakie konsekwencje niesie fakt jej nieposiadania?
181226/10/2012Kto odpowiada za zobowiązania finansowe koła, np. odszkodowanie za szkody łowieckie dla rolnika w momencie utraty płynności finansowej koła? Czy są to tylko członkowie zarządu czy solidarnie wszyscy członkowie KŁ?
181026/10/2012Czy jeżeli wysłano powiadomienie i omyłkowo zamieszczono informację że będzie polowanie na zwierzynę, która rzeczywiście nie jest zaplanowana w RPŁ, wystarczy że prowadzący polowanie wspomni że nie polujemy na ten gatunek? Czy taka pomyłka wykryta przed rozpoczęciem polowań, pomimo wszystko rodzi konsekwencje prawne? Jeżeli są jakieś czynności w celu naprawy takiego błędu, to jakie?
180108/10/2012W naszym Kole łowczy wypisując odstrzał na samce zwierzyny płowej pomija określenie - selekcyjny i łowny. Pisze tylko klasę wieku. Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami i jeżeli odstrzelę pierwszego lepszego byka jelenia w3 kl., to czy nie poniosę żadnych konsekwencji?
179428/09/2012Czy koło łowieckie prowadzace hodowlę i reintrodukcję kuropatwy i dzikiego królika musi posiadać zezwolenie na taką działalność i do kogo o takie zezwolenie należy wystąpić?
poprzednia   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.