strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Obwód, plany, hodowla, gospodarka, szkody, strażnik

NrDataTreść pytania
70226/09/2006Czy zdarzenie odatrzału psa na polowaniu indywidualnym powinno być wpisane do książki wypisów na polowanie wraz z ilością strzałów i czy myśliwy powinien, wraz ze zwierzyną łowną, posiadać wpisanego do tzw. odstrzału zdziczałego psa lub kota?
69926/09/2006Czy możliwe jest przyjęcie przez WZ uchwały o zebraniu przez łowczego lub skarbnika bezpośrednio do ręki pieniędzy na gospodarkę łowiecką, na opłacenie rolników wykonujących prace bez rachunków?
69826/09/2006Myśliwy posiadający zezwolenie na odstrzał odstrzelił jelenia byka zaplątanego w drucianą siatkę, ponieważ zwierzę było wycieńczone, o porożu, któe będzie wycenione na 2 pkt. czerwone. Jak tę sprawę powinien załatwić Zarząd Koła?
69213/09/2006Z odpowiedzi na pytanie z dnia 28.11.2005 wynika, że KR winna zawiadomić zarząd o chęci przeprowadzenia kontroli, a w odpowiedzi na pytanie z 14.03.2003 wynika, że KR nie musi zarządu powiadamiać o kontroli. Czy więc KR powinna powiadomić o kontroli np. w terenie dot. stanu poletek, bo przeciez może ją wykonać nierzetelnie?
68430/08/2006Czy prace agrotechniczne wykonywane przez rolnika (członka naszego koła), są opodatkowane podatkiem VAT? Jakiej wysokości?
67025/07/2006Łowczy nie uzyskał absolutorium od członków koła i nadal piastuje swoje stanowisko. Kiedy przyszłam po odstrzał łowczy odmówił wypisania mi go, ponieważ stwierdził iż nie mam odrobionych dniówek, a faktycznie brakuje mi jednej dniówki do odpracowania. Czy rzeczywiście istniała podstawa aby nie wydac mi z tak błahego powodu odstrzału i kazać mi czekać do posiedzenia zarądu, na któym rozpatrzone zostanie moje odwołanie?
66320/07/2006Czy istnieje obowiązek szacowania, a następnie wypłaty odszkodowań w uprawach rolnych położonych pomiędzy zabudowaniami, gdy w żadnym miejscu uprawy nie ma 100 m od zabudowań i brak możliwości oddania strzału?
65804/07/2006Mam możliwość uzyskania zezwolenia na odstrzał szkodników rybackich jak wydra, czapla i kormoran. Zezwolenia takie wydaje miejscowe Gospodarstwo Rybackie. Czy na takie zezwolenie mogę dokonywać odstrzału tych zwierząt?
65504/07/2006Czy myśliwy ma prawo dostrzelić zwierzynę w okresie ochronnym, która uczestniczyła w kolizji drogowej i wskazuje wyraźne oznaki potrącenia?
62729/05/2006Na Walnym Zgromadzeniu na wniosek zarządu członkowie koła podjęli uchwałę o człkowitym zwolnieniu członków zarządu z jakichkolwiek prac na rzecz koła . Czy to jest zgodne z statutem PZŁ i Konstytucją RP?
62124/05/2006Czy strażnik łowiecki powołany przez zarząd koła, po odbyciu w ostatnim okresie przeszkolenia, ma prawo kontrolować członków zarządu na polowaniu indywidualnym?
61012/05/2006Czy prace na rzecz naszego domku myśliwskiego (malowanie, drobne prace remontowe itp.) można zaliczyć do obowiązkowych w prac gospodarczych wykonywanych w kole i jaki przepisy o tym mówią?
58026/03/2006Przyjęto na WZ uchwałę o wysokości odpłatności za nieodpracowane godziny. Jak realizować tę uchwałę kiedy nie ma zapisu o terminie jej wymagalności?
56926/03/2006Czy jest zgodne z prawem to aby wpłaty za nieprzepracowane godziny pobierał Łowczy Koła bez żadnego pokwitowania , pieniądze nie trafiają do kasy Koł?
56726/03/2006Nasze koło dzierżawi obwód na terenie 2 nadlesnictw, a plan jest ustalany na podstawie inwentaryzacji z nadleśnictwa gdzie mamy wiekszą(77%) powierzchnię, ale nie uwzględniono inwentaryzacji na pozostałej powierzchni(23%). Cz y można w jakiś sposób zobligować nadleśniczego do wprowadzenia poprawek?
56125/03/2006Czy strażnik łowiecki ma prawo do kontroli książki wyjść?
55518/03/2006Jak księgować w kole protokóły czynnosci gospodarczych, w których sa godziny pracy i np. rozwieziona karma, w tym z darowizny, a wartość godzin przepracowanych jest inna niż godzin nieprzepracowanych, za które trzeba zapłacić?
55317/03/2006Przez kogo z ramienia Koła powinien być podpisany roczny plan łowiecki ?
54901/03/2006Czy członek koła, będący członkiem KR może być jednocześnie strażnikiem łowieckim?Czy myśliwy będący w łowisku jako strażnik będzie miał prawo nosić broń myśliwską i musi się chyba określić w książce wpisów, czy jest w łowisku i w jakim charakterze?
54801/03/2006Czy myśliwy ma prawo/obowiązek wpisać się do książki zgłoszeń na czas pobytu w łowisku w celu dokarmiania zwierzyny (bez broni)?. Chcę nadmienić, że ma to związek z kontrolowaniem przez Straż Leśną książki i myśliwych w terenie.
poprzednia   5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.