strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Piotr Przybyszewski
Data: 20/07/2006
Publikacja: 20/07/2006
Pytanie: Czy istnieje obowiązek szacowania, a następnie wypłaty odszkodowań w uprawach rolnych położonych pomiędzy zabudowaniami, gdy w żadnym miejscu uprawy nie ma 100 m od zabudowań i brak możliwości oddania strzału?

Odpowiedź:
Ustawa łowiecka stanowi:

Art. 48. Odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych,
2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez zarząd województwa,
3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom,
4) za szkody nie przekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,
5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.


Nie ma tu ograniczenia z punktu widzenia odległości od zabudowań, dlatego istnieje obowiązek szcowania również upraw w bliskiej odległości od zabudowań.

Pilnowanie upraw, co może myśliwego stresować, nie oznacza wykonywania polowania na zagrożonym terenie. Ale zwierzyna musi przyjść w to miejsce, bo nie bytuje w środku wsi przez 24 godz. Trzeba zidentyfikować kierunki przychodzenia i wychodzenia zwierzyny z
zagrożonego obszaru i tam budować ambony i polować. Poza tym, można zażądać od właścicieli gruntów prawa do postawienia ambony w takim miejscu, że odległość ambony od zabudowań będzie większa, wystarczy o 1 m, od przepisowych 100 m. Dodatkowo, jeżeli rolnik odmówi postawienia ambony w wybranym miejscu, to pozbawia się prawa do odszkodowania. Jeżeli takich miejsc znajdzie się więcej, to niektórzy rolnicy prawdopodobnie nie wyrażą zgody, a wtedy nie trzeba im płacić odszkodowania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.